ไปสิงคโปร์

เมื่อครั้งออกไป “นอกบริเวณ” ตามที่เขียนเล่าให้ฟังไว้ที่ http://202.28.73.5/snclibblog/?p=60134
จากนั้นก็ไม่ได้เขียนเล่าอีกเลย สองสามวันก่อนเพื่อนชวนไปสิงคโปร์ดิฉันตอบไปว่าอย่างไปอัพเดทตัวเองเหมือนกันเพราะไม่ได้ไปมาสองปีแล้ว ลูกบอกว่ามีหลายสิ่งที่ทำใหม่ เซลล์วันก่อนมาก็เล่าเรื่องความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองเค้าให้ฟังเช่นกัน จึงย้อนกลับไปอ่านไฟล์ที่เขียนรายงานตอนไปสิงคโปร์อีกครั้งจึงคิดว่าน่าจะได้นำบางส่วนมาให้อ่านกัน
ดิฉันไปศึกษาดูงานที่นั่นระหว่างวันที่ 4-6 เมษายน 2560 ซึ่งย่างเข้าสูปีที่ 3 แล้ว เป็นการดูงานแบบจริงจัง ดิฉันจ่ายเงินส่วนตัวไปทั้งสิ้นเป็นค่านมจำนวนสองกล่อง เงินที่แลกยังแอ้งแม้งอยู่ที่บ้านรอการเดินทางครั้งต่อไป ส่วนรูปที่เรามักถ่ายตามที่ต่างๆ อย่าได้หวังเพราะจะไม่มีเวลาแม้สักน้อย ส่วนตัวแล้วชอบของเข้มข้นแบบนี้ และการที่เรามีที่ปรึกษาจะทำให้ความคิดของเราได้รับการขัดเกลาให้เฉียบคมมากขึ้น
ส่วนที่จะเล่าให้อ่านคือมุมมองของความเป็นสีเขียนของสิงคโปร์ ตั้งไว้ว่า Green Space การศึกษาค้นคว่าพบว่ารัฐบาลของเขาได้เพียรพยายามทุกอย่างที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตและการสร้างสร้างสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้กับประชาชน ซึ่งดิฉันได้แบ่งความเป็นเขียวๆไว้ 3 โซน คือ โซนถนนและทางเดิน โซนสวนสาธารณะ และโซนกลุ่มอาคาร ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงประชาชนจะได้เป็นในโมเดลของเมืองที่เรียกว่า Singapore City Gallery ประเทศไทยมีโมเดลเมืองแบบจิ๋วเช่นนั้นที่ห้องสมุดเมือง กรุงเทพมหานคร เห็นแล้วอยากให้นครปฐมมีบ้าง ที่นั่นคนทุกเพศทุกวัยจะเข้ามาดูบ้านเมืองของพวกเขา ต่างชี้ชวนดูบ้านเธอและบ้านฉัน  
sgn1
sgn2
การพัฒนาเมืองของสิงคโปร์โดยใช้ความเป็น “สีเขียว” เป็นสื่อเพื่อปลูกฝังให้ประชาชนเห็นความสำคัญของการรักษาสิ่งแวดล้อมแบบเป็นจริง ด้วยการนำไปเชื่อมโยงกับดำรงชีวิต ตั้งแต่พื้นที่ในการพักอาศัย การใช้พื้นที่ส่วนรวมเพื่อกิจกรรมต่างๆ วิถีการทำงาน การศึกษา ฯลฯ ทำให้แนวนโยบายต่างๆ ที่รัฐต้องการสื่อสารแทรกซึมเข้าไปแบบธรรมชาติในวิถีของการใช้ชีวิต ทุกคนเห็นคุณค่า รับรู้ประสบการณ์ร่วมกันในแนวคิดของการสร้างชาติและตระหนักถึงความอยู่รอดภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ความมีวินัยเคารพต่อกฏหมายจึงเป็นจุดแข็งของสิงคโปร์ในการสร้างและรักษามรดกทางธรรมชาติไว้อย่างยั่งยืน ที่นี้เรามาดูกันว่าในแต่ละโซนเป็นอย่างไร
 
1. โซนถนน–ทางเดิน เป็นคู่ขนานกัน จะมีต้นไม้เขตร้อนปลูกตามแนวถนนและทางเดิน (Walk way) อย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย และมีทางเชื่อมโยงไปยังสวนสาธารณะและสถานที่ต่างๆ
sgn3  sgn4 sgn5
   2. โซนสวนสาธารณะ สิงคโปร์มีสวนสาธารณะหลายแห่ง ปัจจุบันนโยบาย Green Space ของสิงคโปร์ มีแนวทางในการใช้วิสัยทัศน์ “City in the garden” แนวคิดนี้มีเป้าหมายเพื่อบูรณาการพื้นที่สีเขียวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในมุมมองของการใช้ประโยชน์จากธรรมชาติให้ได้ประโยชน์สูงสุด เช่น การสร้าง Gardens by the Bay เป็นโครงการที่ทำขึ้นเพื่อเพิ่มคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเมือง เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้แก่ประชาชน ลักษณะของสวนนี้สอดคล้องกับแนวคิดในด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน ประชาชนสามารถมาเดินเพื่อออกกำลังกายเพื่อสุขภาพได้ ทั้งนี้สวนสาธารณะเหล่านี้สามารถเชื่อมต่อไปยังสถานที่ต่างๆ ได้ทั้งเมือง
sgn6sgn7
3. โซนกลุ่มอาคาร สิงคโปร์ได้จัดวางผังเมืองอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย เช่น กลุ่มอาคารเก่าที่อนุรักษ์ไว้ กลุ่มอาคารทางธุรกิจ กลุ่มอาคารที่อยู่อาศัย ซึ่งพื้นที่สีเขียวจะเป็นลักษณะสวนแนวตั้ง และเห็นมีอยู่ทั่วไปทั้งเมือง
sgn8sgn9
เห็นการจัดพื้นที่แบบนี้คิดถึงห้องสมุดของเราที่น้องๆเพียรพยายามสร้างสรรค์และจัดการ ก็ด้วยสมอง ใจและสองมือของพวกเราทุกคนที่แหละถึงได้สวยกันขนาดนี้  😛  

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร