ก้าวย่างที่เติบโต@หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  (2)

22 August 2019
Posted by thitima

ตำแหน่งบรรณารักษ์
ตั้งแต่ดิฉันเรียนจบปริญญาตรี บรรณารักษศาสตร์ เมื่อเดือน มี.ค. 2533 ภายในปีนั้นหอสมุดฯ ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์ ดิฉันก็สมัครสอบแข่งขันกับคนอื่น ๆ ด้วย โดยไม่ได้อ่านหนังสือเตรียมตัวสอบอย่างจริงจังอะไร ผลก็คือสอบไม่ได้
 
พ.ศ. 2535  หอสมุดฯ มีการเปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์  ดิฉันก็สมัครสอบแข่งขันกับคนอื่น ๆ ใหม่ โดยคราวนี้เตรียมตัวสอบมากขึ้น พร้อมกับศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ด้วย เพราะหอสมุดฯ เริ่มนำคอมพิวเตอร์มาใช้กับงานห้องสมุดบ้างแล้ว ผลปรากฏว่า ดิฉันเป็น 1 ใน 6 คนที่สอบผ่านข้อเขียนได้เข้าไปสอบสัมภาษณ์ แต่สุดท้ายดิฉันก็ “สอบตก” ไม่มีชื่อขึ้นบัญชีสำรองไว้เสียด้วยซ้ำ โดยมีผู้สอบผ่าน 4 คน มีผู้สอบตกเป็นเพื่อนพร้อมดิฉันด้วยรวม 2 คน ความรู้สึกตอนนั้นคือช้ำใจและอายบุคลากรในหอสมุดฯ มาก 
 
ต่อมาประมาณปี พ.ศ. 2537 หอสมุดฯ ได้เปิดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุข้าราชการตำแหน่งบรรณารักษ์อีก คราวนี้ดิฉันตั้งใจแน่วแน่ไม่คิดจะสมัครสอบอีกแล้ว เพราะคิดว่าความรู้ความสามารถเราคงไม่เหมาะกับการเป็นบรรณารักษ์ที่นี่ ขออยู่เป็นพนักงานห้องสมุดไปเรื่อย ๆ ดีกว่าเพราะไม่อยากย้ายไปที่อื่น แม้จะเคยมีคนชมว่าดิฉันทำงานเก่งกว่าบรรณารักษ์บางคนในขณะปฏิบัติงานที่หน่วยวารสาร ทำหน้าที่ขออนุมัติบอกรับวารสารภาษาไทยแทนพี่แมวกาญจนา สุคนธมณี ซึ่งได้ถ่ายทอดสอนงานไว้ให้อย่างละเอียดก่อนที่พี่แมวจะถูกเปลี่ยนไปทำงานที่หน่วยเทคนิค
 
เมื่อพี่แมวรู้ข่าวว่าดิฉันไม่สมัครสอบครั้งนี้ ก็ถามว่าทำไมไม่สมัครสอบ ดิฉันบอกว่าอายคนห้องสมุดเพราะสอบมาตั้ง 2 ครั้งแล้ว ถ้าสอบไม่ได้เป็นครั้งที่ 3 จิตใจจะยิ่งแย่เข้าไปใหญ่ พี่แมวพูดว่า “มวยไม่ทันขึ้นชก นายก็ยกมือยอมแพ้ซะแล้ว” แล้วก็สอนก็บ่นโน่นนี่นั่นโน้มน้าวให้ใจสู้  ถ้าไม่สอบคือไม่ได้แน่นอน สอบอาจจะได้ก็ได้ ให้ลองดู  สุดท้ายก็ต้องยอมไปสมัครสอบ (ขณะนั้นพี่แมวเป็นบรรณารักษ์งานบริการตอบคำถามช่วยการค้นคว้า ยังไม่ได้เป็นหัวหน้าหอสมุดฯ)
 
ผลสอบคราวนี้ ดิฉันสอบได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นลำดับที่ 3 ซึ่งหอสมุดฯ เรียกตัวมาทำงาน 2 คน คนที่ 1 คือ น้องอ๊อดเทอดศักดิ์ ไม้เท้าทอง และคนที่ 2 คือน้องก้อภาณุวัฒน์
 
ต่อมาปี พ.ศ. 2540 น้องอ๊อดลาออกเพื่อไปเป็นอาจารย์ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบันจบดอกเตอร์แล้ว ตำแหน่งบรรณารักษ์ก็ว่างลง ท่านผู้อำนวยการในขณะนั้น (รศ.สัญชัย สุวังบุตร) ได้เรียกดิฉันไปพบและบอกว่าจะให้โอกาสได้ทำงานเป็นตำแหน่งบรรณารักษ์ ดิฉันจึงได้ปรับเปลี่ยนตำแหน่งเป็นบรรณารักษ์ตั้งแต่บัดนั้น และตำแหน่งพนักงานห้องสมุดที่ว่างลงก็เปิดสอบใหม่ได้คนที่มาแทนคือคุณวาสนา พุ่มประทุม
 
ปี พ.ศ. 2545 เมื่อทำงานในตำแหน่งบรรณารักษ์ ก็ต้องพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถทำหน้าที่บรรณารักษ์ได้  สิ่งหนึ่งคือการเรียนปริญญาโท แขนงวิชาสารสนเทศศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ซึ่งกว่าจะตัดสินใจเรียนได้ก็คิดกลับไปกลับมาอยู่นั่นแล้ว ต้องสอบภาษาอังกฤษและนำคะแนนแนบใบสมัครสอบด้วย ครั้งแรกตัดสินใจไม่เรียนจนหมดเวลารายงานตัว ปรากฏว่าฝันเห็นพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 7) ในฝันบอกท่านว่าลูกไม่มีวาสนาจะได้เรียนแล้วเพราะหมดเวลารายงานตัว วันรุ่งขึ้นไปทำงานก็ได้รับจดหมายจาก มสธ.ว่าขยายเวลาการรายงานตัวออกไปอีก และสามารถไปรายงานตัววันที่ปฐมนิเทศได้ คราวนี้คิดอีกเรียน/ไม่เรียน จนกระทั่งถึงวันปฐมนิเทศก็เตรียมเงินไปเช้าวันนั้นพร้อมเสื้อผ้าที่ต้องไปค้าง ใจก็คิดว่าถ้าไม่ดีก็ไม่เอา พอดีมีศิษย์เก่า มศก.เข้ามาทักทายพี่บูรณ์ ดิฉันจึงตัดสินใจแน่วแน่เรียนก็เรียน และได้เพื่อนคนนี้ที่ให้ความช่วยเหลือเรื่องการเดินทางไปกลับด้วยกันจนถึงวันรับปริญญา (เพื่อนทำงานองค์การโทรศัพท์ จ.กาญจนบุรี สามีเขาจะขับรถมาแวะรับและส่งที่หน้ามหาวิทยาลัยศิลปากร ยังคิดถึงบุญคุณเขาทั้งสองเสมอ)
 
ลำดับการทำงานตำแหน่งบรรณารักษ์
พ.ศ. 2540 (ก.ค.) – 2548 (ส.ค.)
หัวหน้างานบริการสารนิเทศ  มีภาระงานได้แก่ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า บริการการใช้ฐานข้อมูล บริการยืมระหว่างห้องสมุด แนะนำการใช้ห้องสมุด บริการเลข ISBN บริการข่าวสารทันสมัย การตรวจคัดเลือกข่าวจากหนังสือพิมพ์ ให้หัวเรื่องกฤตภาค และอื่น ๆ
 
พ.ศ. 2548 (ส.ค.) – 2555 (มิ.ย.)  
หัวหน้างานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ มีภาระงานได้แก่ ให้บริการวารสารและหนังสือพิมพ์ บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้าเกี่ยวกับงานวารสารและหนังสือพิมพ์ ให้หัวเรื่องดรรชนีวารสาร จุลสาร และอื่น ๆ
 
พ.ศ. 2555 (ก.ค.) – 2562 (ก.ย.)
หัวหน้าฝ่ายบริการ  ดิฉันเคยคิดจะลาออกตั้งแต่รู้ว่าต้องมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการ คิดจนนอนไม่หลับ สะดุ้งตื่นกลางดึกบ่อย ๆ คิดแต่จะลาออกอย่างเดียว และมาคิดเปรียบเทียบกับคนที่รู้จักว่าเขาอยากเป็นผู้บริหาร สอบตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนไม่ได้ ตรมตรอมจนถ่ายท้องไปค่อนเดือน ส่วนดิฉันตรมตรอมถ่ายท้องเพราะจะต้องมาเป็นหัวหน้าฝ่ายบริการและคิดจะลาออกจากงานราชการด้วย  มันใช่หรือ ใครรู้เข้าคงหัวเราะเยาะ จึงตั้งหลักทำใจให้สู้ เอาก็เอา มีพี่แมวเป็นหัวหน้าหอสมุดฯ อยู่จะกลัวอะไร
 
ฝ่ายบริการมีงานในกำกับดูแล 4 งาน คือ งานบริการยืม-คืน งานบริการสารนิเทศ งานบริการวารสารและหนังสือพิมพ์ และงานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก มีบุคลากรในสังกัดขณะนั้นจำนวน 21 ราย โดยมีการบริหารจัดการดูแลส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการทั้ง 2 อาคาร คืออาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  ชั้น 1-4 และอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล ชั้น 1-3  (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 งานศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตกได้ย้ายไปสังกัดฝ่ายโสตทัศนศึกษา)
ปัจจุบัน (พ.ศ. 2562) ฝ่ายบริการมีบุคลากรในสังกัด 13 ราย
 
พ.ศ. 2557 (1 ต.ค.) – 2558  ( 22 ก.ค.) งานที่สร้างความหนักใจให้อีกหน้าที่หนึ่งคือ รักษาการหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  หน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการว่ายากแล้ว ยังต้องมาทำหน้าที่รักษาการหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์อีกประมาณ 10 เดือน เมื่อหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (นางกาญจนา สุคนธมณี) บรรณารักษ์เชี่ยวชาญพิเศษ เกษียณอายุราชการ ดิฉันได้รับมอบหมายจากสำนักหอสมุดกลางให้ทำหน้าที่รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าหอสมุดฯ ขณะเดียวกันก็ยังคงทำหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการควบคู่กันไป การทำงานระหว่างนี้เมื่อมีปัญหาติดขัดได้ขอคำปรึกษาจาก 2 ท่านคือ  1) นางกาญจนา สุคนธมณี ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานห้องสมุดให้เจริญก้าวหน้ามาอย่างดียิ่ง และ 2) ท่านผู้อำนวยการสำนักหอสมุดกลาง (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักดิพันธ์ ตันวิมลรัตน์)  ทั้ง 2 ท่านมีความเมตตาและกรุณาให้คำปรึกษาแนะนำช่วยเหลือทุกอย่างจนทำให้การทำงานในช่วงนี้สำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้อย่างราบรื่น
 
***เมื่อครั้งที่สำนักหอสมุดกลางจัดไปสัมมนาที่นครนายกและแวะไหว้พระพิฆเนศองค์ใหญ่ ใกล้วัดหลวงพ่อปากแดง ดิฉันเห็นพราหมณ์ท่านหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวมีคนเข้าแถวยาวเข้าไปให้ท่านแตะตา แตะหู แตะหน้าผาก เสร็จแล้วก็เดินออกไปก็คิดว่าจะได้เรื่องหรือ แต่มาแล้วเอาก็เอา เดินเข้าไปพอท่านแตะหน้าผากเท่านั้นละ จากที่ไม่เคยทักใครท่านก็ทัก “อืม แบกมาเยอะนะ” เราก็ตกใจเกรงจะเป็นเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ท่านก็พูดต่อว่า “เรื่องงาน” ไม่ต้องเครียดนะ ไม่ต้องกังวล ถึงเวลาจะมีคนคอยช่วยเหลือและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ซึ่งก็เป็นเช่นนั้นจริงทุกครั้ง  (เป็นช่วงที่ต้องรับหน้าที่รักษาการหัวหน้าฝ่ายบริการแทนพี่หน่อยยุพดี ที่เกษียณออกไป ) 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร