ยืมไม่อั้น…2019

15 August 2019
Posted by Pimduan Natewiriyakul

โปรโมชั่น “ยืมไม่อั้น” 2019
สำหรับปีนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่เดือนเมษายน ไปจนถึงถึงวันที่ 6 พ.ค. 2562 นี้ และเริ่มยืมได้ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ค. 2562 สำหรับปีนี้มีเพียงวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์และวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีเท่านั้นที่เข้าร่วมโครงการ สำหรับวิทยาเขตวังท่าพระอยู่ในระหว่างปิดปรับปรุงจึงไม่สะดวกในการเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
แต่อย่างไรก็ตามนักศึกษาทุกวิทยาเขตสามารถเข้าร่วมได้ตามปกติไม่ว่าจะเป็นนักศึกษา วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์   วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี หรือวิทยาเขตวังท่าพระก็สามารถเข้าร่วมโครงการได้ โดยมีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ทางหอสมุดกำหนด
 โดยงานนี้ดิฉันเป็นผู้รับผิดชอบในการออกแบบป้ายเพื่อประชาสัมพันธ์โครงการดังกล่าว พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ ของหอสมุดฯ เพื่อให้เข้าถึงผู้ใช้บริการมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซด์หอสมุดฯ แฟนเพจหอสมุดฯ แฟนเพจสำนักหอสมุดกลาง  IG หรือโปสเตอร์ที่ติดตามจุดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีการเชิญชวนด้วยวาจากับผู้ใช้บริการที่มายืม-คืนหนังสืออีกด้วย ซึ่งก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ใช้บริการค่ะ
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร