ลอตเตอรี่เก่า เอาไปบริจาค

1 August 2019
Posted by worra

      
           ในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาได้มีโอกาสนำสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่) ที่ไม่ถูกรางวัล ที่ทางครอบครัวและญาติๆ ได้รวบรวมเก็บเอาไว้  ไปบริจาคให้กับวัดห้วยหมู ตำบลเจดีย์หัก อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี  โดยทางวัดห้วยหมูและกลุ่มอาสาสมัครจะนำลอตเตอรี่ที่ได้รับบริจาคเหล่านี้  ไปประดิษฐ์เป็นดอกไม้จันทน์ พวงหรีด และผลิตภัณฑ์ต่างๆ สำหรับนำไปจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจในราคาไม่แพง  และนำรายได้ทั้งหมดมาใช้สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมู   เนื่องจากในปัจจุบันศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูได้รับเด็กพิเศษเข้ามาฟื้นฟูและพัฒนาการในด้านต่างๆ ซึ่งยังขาดแคลนงบประมาณ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่ต้องนำมาใช้ภายในศูนย์ฯ
 
 

 

 
          ศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษวัดห้วยหมูเกิดจากความตั้งใจและความเมตตาของพระครูจันทสีรากร  ท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมู ที่มีต่อเด็กพิเศษ เด็กออทิสติก เดิมเริ่มจากสนับสนุนให้มีอาคารเรียนสำหรับเด็กพิเศษและเปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภายในโรงเรียนวัดห้วยหมู  เพื่อเป็นการขยายโอกาสทางการศึกษาสำหรับกลุ่มเด็กพิเศษหรือเด็กออทิสติก  และจากภายหลังที่เด็กเหล่านี้จบการศึกษาในระดับประถมศึกษาแล้ว ประสบปัญหาเด็กไม่มีที่เรียนต่อ  ทำให้ผู้ปกครองและเด็กกลุ่มนี้ได้รับความเดือดร้อน ท่านเจ้าอาวาสจึงได้เมตตารับเด็กเหล่านี้ไว้  และจัดตั้งศูนย์ดังกล่าวขึ้นเพื่อให้เด็กได้มีที่เรียนต่อ  โดยเป็นการเรียนแบบสายอาชีพ เน้นการสอนและฝึกพัฒนาอาชีพ   โดยจะมีครูพิเศษ  ครูจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน จากสมาคมผู้ปกครองเด็กออทิสติก และจิตอาสามาช่วยในการสอน  เช่น  การวาดภาพลงบนเสื้อยืดสำหรับจำหน่าย การเพ้นท์ลวดลายบนภาชนะเซรามิก การทำขนม และการประดิษฐ์ดอกไม้ เพื่อให้เด็กทุกคนได้มีความรู้และวิชาการอาชีพติดตัวไปใช้ชีวิตในสังคม  สามารถช่วยเหลือตัวเองได้เมื่อเติบโตขึ้น
 
    
 


         
 
      สุดท้ายนี้ขอบอกบุญกับท่านที่อ่านทั้งหลาย หากท่านมีสลากกินแบ่งรัฐบาล (ลอตเตอรี่)  ที่ไม่ถูกรางวัล  โปรดอย่าทิ้ง  แนะนำให้เก็บรวบรวมไว้และสามารถนำมาถวายให้กับท่านเจ้าอาวาสวัดห้วยหมู  หรือหากท่านไม่สะดวกในการเดินทางไปบริจาคด้วยตนเอง ก็สามารถส่งทางไปรษณีย์/ขนส่งต่างๆ  โดยจ่าหน้าถึง  เจ้าอาวาสวัดห้วยหมู  เลขที่ 39  หมู่ที่ 9 ตำบลเจดีย์หัก  อำเภอเมืองราชบุรี  จังหวัดราชบุรี  70000  และหากสนใจในผลงานสิ่งประดิษฐ์จากลอตเตอรี่  หรืออยากสมทบทุนร่วมทำบุญตามกำลังศรัทธา สามารถโทรติดต่อสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข  086-0209978 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร