วันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรโลก

เมื่อวานนี้ (8  มิุนายน 2562) เป็นวันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรโลก (World Ocean Day) ตรงกับวันที่ 8 มิถุนายนของทุกปี เพื่อเป็นการสร้างความตระหนักและอนุรักษ์ทะเลให้สวยงามและสมบูรณ์  วันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรโลกเกิดขึ้นครั้งแรกในปี พ.ศ.2535 โดยความร่วมมือของกลุ่มประชาคมโลก The Earth Summit ณ เมืองรีโอเดจาเนโร ประเทศบราซิล จนกลายเป็นวันสำคัญที่จัดขึ้นต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน    ในประเทศไทย หลาย ๆ จังหวัดจะร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมเพื่อร่วมตระหนักถึงความสำคัญของวันทะเลโลกหรือวันมหาสมุทรโลกเป็นประจำทุกปี   เช่น กิจกรรมเก็บขยะชายหาดและดำน้ำเก็บขยะ ปล่อยเต่าทะเลและพันธุ์สัตว์น้ำคืนสู่ธรรมชาติ รวมไปถึงนิทรรศการให้ความรู้แก่ประชาชน และการมอบทุ่นผูกเรือให้กับบริษัทนำเที่ยวเพื่อป้องกันการทำลายแนวปะการัง   ในอนาคตเราจะได้เห็นทะเลที่สวยงามและสมบูรณ์
 
ข้อมูล      https://hilight.kapook.com/view/137181

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร