สื่อสิ่งพิมพ์สู่สื่อดิจิทัล

31 March 2019
Posted by Kasinee Pensiri

 วันนี้ (31 มี.ค.2562) ได้ดูข่าวที่วีที่หยิบยกหนังสือพิมพ์มานำเสนอในหัวข้อข่าวหน้าหนึ่งแต่ละฉบับ และได้รู้ว่ามีหนึ่งฉบับที่จะลาจากไปด้วยสาเหตุที่ทุกคนทราบอยู่แล้ว มีหลายชื่อที่ต้องเปลี่ยนเป็นสื่อดิจิทัล และมีหลายฉบับที่หยุดพิมพ์และเป็นสื่อดิจิทัลไปแล้ว เช่น สยามรัฐ บ้านเมือง วารสารนิตยสารต่างๆที่หยุดพิมพ์ หนึ่งในจำนวนหลายๆชื่อก็มีชื่อ หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์  อยู่ด้วยที่จะหยุดจัดพิมพ์และสู่สื่อดิจิทัล  เป็นสื่อสิ่งพิมพ์ที่อยู่มานาน 16-17 ปี   ได้นำเสนอข้อมูลข่าวสารด้านเศรษฐกิจ การเมือง รอบโลก ไลฟ์สไตล์ การเงิน การตลาด และอื่นๆมากมาย   ถึงจะไม่มีสื่อสิ่งพิมพ์แต่ผู้สนใจข่าวสามารถติดตามได้จากสื่อดิจิทัล   

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร