รับคืนหนังสือ

17 February 2019
Posted by wassana

          
                            ตู้รับคืนหนังสืออาคารหอสมุด
                          
                        ตู้รับคืนหนังสือคณะศึกษาศาสตร์
การรับคืนหนังสือมีหลายแบบแล้วแต่ผู้ใช้สะดวก แต่ขอให้ส่งคืนถึงหอสมุดฯ เช่น ส่งมาทางไปรษณีย์ (แนะนำผู้ใช้ที่แจ้งว่าไม่ได้นำหนังสือมา บ้านอยู่ไกล) ฝากเพื่อนมาคืน ส่งทางตู้รับคืนหนังสือ ตู้รับคืนหนังสือมี 2 ที่ที่ละ 2 ตู้ ที่แรกหน้าอาคารหอสมุดฯ เดินเข้ามาอยู่ขวามือด้านข้างติดฝาผนัง อีกตู้อยู่ประตูทางเข้าของเจ้าหน้าที่ ต้องใช้บัตรสแกนเข้าหอสมุดฯ แห่งที่ 2 อยู่ที่คณะศึกษาศาสตร์  2 ตู้ ศึกษาศาสตร์ 1 และ 2 
ตู้รับคืนอาคารหอสมุด 2 ตู้ ไขตู้ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ประมาณ เวลา 8.30 น. เขียนรายการส่งคืนลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน สแกนรับคืน Back Date 1 วัน เจ้าหน้าที่เคาน์เตอร์ ยืม คืน ผู้ไข
ตู้รับคืนคณะศึกษาศาสตร์ 2 ตู้ ไขตู้ วันจันทร์ ถึงวันศุกร์ ประมาณ เวลา 14.00 น. เขียนรายการส่งคืนลงสมุดไว้เป็นหลักฐาน สแกนรับคืน Back Date 1 วัน เจ้าหน้าที่ส่งเรื่อง ธุรการ ผู้ไข
ต่อจากนั้นทำตามขั้นตอนเหมือนรับคืนที่เคาน์เตอร์ คือสแกนซ้ำดูว่ามีผู้ใช้จองหรือไม่ ถ้ามีผู้ใช้จอง หาใบชื่อผู้จอง ประทับวันที่บนใบจอง ถ้ามี SMS ส่งแจ้งผู้ใช้ ถ้าไม่มีผู้ใช้จอง ประทับรับคืน ตั้งสัญญาณ แยกใส่รถหนังสือของแต่ละชั้น 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร