ถนนประวัติศาสตร์ในกรุงเทพฯ

4 February 2019
Posted by Kasinee Pensiri

ถนนในกรุงเทพฯมีมากมายและมีประวัติที่น่าศึกษาเรียนรู้ บางคนรู้จักคุ้ยเคยแต่อาจจะยังไม่ทราบประวัติความเป็นมา  ถนนในกรุงเทพฯที่ทุกคนรู้จักและคุ้นหู เช่น ถนนข้าวสาร  ถนนพระสุเมรุ  ถนนราชดำเนิน  ถนนหน้าพระลาน ถนนสนามไชย ถนนหลานหลวง และยังมีถนนที่บางคนไม่ทราบและไม่เคยได้ยินมาก่อน เช่น ถนนราชบุตรี ถนนสิบสามห้าง เป็นต้น  ขอยกตัวอย่างถนนที่ทุกคนรู้จักอย่างดี คือ ถนนราชดำเนิน เป็นถนนที่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มากมายทุกคนคงรู้เป็นอย่างดี  มี 3 ช่วง คือ                                          1) ถนนราชดำเนินนอก จากลานพระบรมรูปทรงม้าจนถึงสะพานผ่านฟ้าลีลาศ  จะประกอบด้วยลานพระบรมรูปทรงม้า พระที่นั่งอนันตสมาคม                                                                                                                                                            2) ถนนราชดำเนินกลาง จากสะพานผ่านฟ้าลีลาศจนถึงสะพานผ่านพิภพลีลา ถนนนี้จะผ่านอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยที่ทุกคนก็รู้จักเป็นอย่างดี                                                                                                                                                            3) ถนนราชดำเนินใน  จากสะพานผ่านพิภพลีลาถึงถนนหน้าพระลาน ถนนแถวนี้จะมีโรงแรมรัตนโกสินทร์ สนามหลวง  
ในห้องสมุดฯเรามีหนังสือที่ให้ความรู้เกี่ยวกับถนนในกรุงเทพฯ ในเล่มแบ่งเป็นหมวดเช่น ถนนสามแพร่ง ถนนชื่อนามจีนสู่ไทย ถนนสรรพสัตว์ ถนนราชดำเนิน รวมมิตรถนนกรุงธนบุรี เป็นต้น ในแต่ละหมวดก็จะบอกว่ามีถนนอะไรบ้างมีประวัติความเป็นมาอย่างไร ซึ่งหาอ่านเพิ่มเติมได้

 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร