สะพานไม้หน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (สะพานกาญจนา)

19 January 2019
Posted by thitima


สะพานไม้หน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์นี้ถ้าเป็นบุคลากรรุ่นเก่า ๆ สักหน่อยจะได้ยินอดีตหัวหน้าหอสมุด (คุณกาญจนา สุคนธมณี) หรือพี่แมวนี่ละ ท่านพูดเล่น ๆ ว่า สะพานนี้น่าจะตั้งชื่อว่า “สะพานกาญจนา” ซะเลยดีไหม น้อง ๆ ที่ได้ฟังยังขำและจดจำได้จนทุกวันนี้ แต่ก็ไม่ได้มีชื่อเรียกสะพานนี้แบบจริงจังอะไร

สาเหตุที่มีสะพานตรงบริเวณนี้เกิดขึ้นมาเนื่องจากพี่แมว (กาญจนา) ในฐานะหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ในขณะนั้น มีจิตมุ่งบริการให้ผู้ใช้ได้รับความสะดวกสามารถมาถึงห้องสมุดได้โดยง่ายไม่ต้องเดินอ้อมไกล
โดยถนนสายตรงที่จะมาหอสมุดฯ (ตรงข้ามคณะวิทยาศาสตร์) จะมีทางแยกให้เดินเลี้ยวมาหอสมุดฯ ได้สองทางหัวท้าย ระยะทางยาวพอ ๆ กันคือ หัวมุมทางเข้าศูนย์คอมพิเตอร์ และหัวมุมทางเข้าสถาบันวิจัยและพัฒนา ถ้าท่านอยู่กึ่งกลางหอสมุดที่อยู่ตรงข้ามคณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งกึ่งกลางทางดังกล่าวมีคูน้ำอยู่ พี่แมวจึงคิดว่าจะหาทางให้ผู้ใช้ไม่ต้องเดินอ้อมไปทางเลี้ยวด้านหัว/ท้ายถนน 
 
เริ่มแรกน่าจะประมาณปี พ.ศ.2553-2554 พี่แมวกาญจนาได้ขอขอนไม้จากเจ้าหน้าที่ที่ได้ตัดต้นไม้ที่โค่นล้มแล้ว 2 ท่อนเพื่อนำมาพาดคูน้ำนี้ให้ผู้คนข้ามผ่านไปมา โดยเฉพาะถ้ามาจากคณะวิทยาศาสตร์จะสะดวกมาก สามารถย่นระยะทางเดินอ้อมไปได้มากทีเดียว   นำขอนไม้มาพาดขวางคูน้ำให้สามารถเดินข้ามได้แต่ต้องระวังตกลงไปในคูน้ำ (ไม่เคยได้ข่าวว่ามีคนตกลงไปในคูน้ำ )
 
นับว่าเป็นเส้นทางลัด/ทางตรง ไม่ต้องเดินอ้อมให้ไกล แถมคิดเผื่อว่าการเดินข้ามขอนไม้เกรงจะพลัดตกคูน้ำก็ได้นำไม้ไผ่ปักไว้ให้จับด้วยเพื่อช่วยในการเดินข้ามให้มั่นใจมากขึ้น 

และจากขอนไม้ 2 ท่อน ได้พัฒนามาเป็นแผ่นไม้วางเทียบเคียงคู่บนคูน้ำหน้าหอสมุดฯ ไว้ด้วยกันเพื่อความปลอดภัยในการเดินข้ามมาจนทุกวันนี้ โดยมีขอนไม้เดิมอยู่ข้าง ๆ ด้วย พร้อมปูตัวหนอนทางเดินให้สะดวกไม่เฉอะแฉะเวลาฝนตก และปลูกหญ้าบริเวณนี้เพื่อเพิ่มความสวยงาม

 

พี่แมวกล่าวว่า เพราะด้วยจิตมุ่งบริการและการให้บริการถือเป็นหัวใจของห้องสมุด จึงไม่เฉพาะเพียงการดูแลบริการผู้ใช้ภายในหอสมุดเท่านั้น ยังต้องดูแลมาถึงภายนอกหอสมุดด้วย
 
ขอบคุณข้อมูลจากคุณกาญจนา สุคนธมณี 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร