บรรยากาศ คืนที่ 3 ณ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ #24 ชั่วโมง

เปิดบริการ 24 ชั่วโมงได้เดินทางมาพบกันอีกครั้ง น้อง ๆ ผู้ร่วมเดินทางคุณอนิรุจ และคุณสมจิตร  พบกันที่อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในคืนที่ 3 บรรยากาศเริ่มคึกคักตั้งแต่ 4 ทุ่ม นักศึกษาแจ้งที่นั่งเต็ม ได้แจ้งให้นักศึกษามาใช้บริการที่ ห้องดร. เจตนา นักศึกษาเริ่มทยอยเดินทางกลับ เวลาประมาณ 02.00 น.  สำหรับน้อง ๆ ที่สนใจอ่านหนังสือแบบนั่งพื้น  ทางหอสมุดฯ มีบริการเสื่อ และโต๊ะญี่ปุ่นสำหรับนั่งอ่านหนังสือ ณ ห้องโถงชั้น 1 
ตรวจประตูทางเข้าพบปัญหา นักศึกษาไม่นำบัตรนักศึกษามา ต้องออกบัตรอนุญาตเข้าใช้หอสมุดแทน จำนวน 36 ราย นักศึกษาทำบัตรอนุญาตเข้าใช้หอสมุดแทนหาย, นักศึกษานำบัตรอนุญาตเข้าใช้หอสมุดแทน ของวันที่ 7-8 พฤษภาคม 2561 มาแสดง
รับฝากของพบปัญหา นักศึกษานำหมอน ตุ๊กตาตัวใหญ่ ผ้าห่ม ขวดน้ำ เข้ามาในหอสมุดฯ
จากการเก็บสถิติจำนวนผู้ใช้บริการ ชั้น 1-4 ตามเวลาดังนี้

  1. เวลา 22.00 น จำนวน 732 ราย
  2. เวลา 24.00 น. จำนวน 474 ราย
  3. เวลา 03.00 น จำนวน 173 ราย
  4. เวลา 06.00 น จำนวน 54 ราย
  5. เวลา 08.00 น. จำนวน 17 ราย  รวมทั้งหมด 1,450 ราย

ได้มีการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 30 คน ดังนี้

ผู้เข้าใช้บริการ เวลาเข้าใช้ เวลากลับ จำนวน /คน
นักศึกษา ปี 1 16.00 น. 02.00 น. 2
นักศึกษา ปี 1 17.00 น. 03.00 น. 3
นักศึกษา ปี 1 18.00 น. 06.00 น. 1
นักศึกษา ปี 1 21.00 น 02.00 น. 2
นักศึกษา ปี 1 21.00 น. 06.00 น. 2
นักศึกษา ปี 1 20.30 น. 02.00 น. 2
นักศึกษา ปี 1 20.30 น 06.00 น. 1
นักศึกษา ปี 1 22.00 น. 05.30 น. 1
นักศึกษา ปี 2 15.00 น. 03.00 น. 2
นักศึกษา ปี 2 16.00 น. 04.00 น. 2
นักศึกษา ปี 2 20.30 น 03.00 น. 3
นักศึกษา ปี 3 18.00 น. 05.00 น. 2
นักศึกษา ปี 3 19.00 น. 06.00 น. 2
นักศึกษา ปี 4 17.00 น. 02.00 น. 1
นักศึกษา ปี 4 20.00 น. 04.00 น. 1
อาจารย์ 20.30 น. 01.00 น 3
      รวม 30 คน

จากการสุ่มสัมภาษณ์ผู้เข้าใช้บริการ จำนวน 30 คน พบว่า

  1. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 จำนวน 13 คน
  2. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 จำนวน 7 คน
  3. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 จำนวน 4 คน
  4. เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 3 คน
  5. อาจารย์ จำนวน 3 คน

ผู้เข้าใช้บริการส่วนใหญ่ที่ต้องการใช้บริการ 24 ชั่วโมง พบว่า

เข้าใช้บริการช่วงเวลา จำนวน/คน
15.00-16.00 น. 6
17.00-18.00 น. 6
19.00-20.30 น. 13
21.00-22.00 น. 5

 
ข้อเสนอแนะอื่น ๆ จากการแจกแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเปิดบริการ 24 ชั่วโมง (บางส่วน)
นักศึกษาต้องการให้เปิดบริการอาคารหม่อมหลวงปิ่น มาลากุล, แอร์หนาว, เสียงดัง, วันเสาร์-อาทิตย์ ต้องการให้เปิด 24 ชั่วโมง (ช่วงใกล้สอบ), หอสมุดแอร์หนาวน่าจะให้นำผ้าห่มเข้ามา ฯลฯ
ภาพประกอบ 
 
 
 
 


 
 
 
 
 
ทั้งนี้ยังมีเรื่องเกี่ยวกับการเปิดบริการ 24  ชั่วโมง มีผู้เขียนท่านอื่น ๆ ไว้ดังนี้
1. 7/11 Library : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ภาค 1 : ริเริ่ม)
http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64151

2. 7/11 Library : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ภาค 2 : เดินทาง)

http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64154

3. 7/11 Library : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ภาค 3 : สิ้นสุดและเริ่มใหม่)

http://202.28.73.5/snclibblog/?p=64156
 
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร