เลี้ยงรุ่นเดียวกัน

3 June 2018
Posted by wassana

    
ตั้งแต่จบการศึกษาเพื่อนๆต่างก็แยกย้ายกันไปทำงาน ในกรุงเทพและต่างจังหวัด ส่วนเพื่อนที่ได้อยู่จังหวัดบ้านเกิดของตัวเองถือว่าโชคดีมาก เมื่อก่อนไม่มีโทรศัพท์ติดต่อสะดวกสบายเหมือนสมัยนี้ ก็เลยไม่มีการติดต่อกัน ต่อมาเมื่อมีโทรศัพท์มือถือใช้กันแทบทุกคน เพื่อพบกันก็จะให้เบอร์ติดต่อกันไว้ เมื่อพบเพื่อนคนต่อไป จะให้ทั้งเบอร์ตัวเองและเบอร์เพื่อนๆ ทำให้ต่อมารู้จักกันมาก เริ่มติดต่อกันโดยตรงหรือผ่านเพื่อนๆ เริ่มรู้จักกันมาก เพื่อนๆที่ไปทำงานที่อื่นๆ ย้ายกลับมาอยู่ภูมิลำเนาบ้านเกิด นัดไปสังสรรรับประทานอาหารร่วมกัน จากกลุ่มเล็กๆไปสู่กลุ่มใหญ่ จึงเกิดมีการเลี้ยงรุ่นขึ้น ก็จะมีทั้งเพื่อนๆบ้านใกล้และบ้านไกลที่สามารถมาได้ เพราะจัดงานพบปะสังสรรวันเสาร์ เริ่มตั้งแต่ 17.00 น. เป็นต้นไป ตั้งแต่มีการเลี้ยงรุ่น 5 ครั้ง ดิฉันไปพบปะสังสรรกับเพื่อนๆมา 3 ครั้ง ทุกครั้งก็สนุกสนานทั้งที่รู้จักกันและไม่รู้จักแต่รุ่นเดียวกันซึ่งจบจากโรงเรียนประจำจังหวัดสมัยที่เรียนมีทั้งหมด 12 ห้อง ห้องละประมาณ 50 คน ในครั้งนี้นัดพบกันวันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.00 น. มีเพื่อนๆแจ้งว่าจะมา 114 คน มาจริง 96 คน เสียค่าอาหารและเครื่องดื่มคนละ 300 บาท ปีนี้พิเศษกว่าทุกๆปี มีเพื่อนคนหนึ่งแจ้งว่ามีของขวัญให้เพื่อนคนที่แต่งกายสวยงาม ซึ่งปีนี้เชิญชวนให้เพื่อนๆแต่งกายผ้าไทยหรือแล้วแต่สะดวกของแต่ละคน ต่อมามีเพื่อนอีกหลายคนให้ของขัญ ดังนั้นปีนี้จึงมีของขวัญมากมายที่จะมอบให้แก่เพื่อนๆ 1 รางวัลขวัญใจรุ่น 2 รางวัลแต่งกายงาม 3 รางวัลแต่งกายตลกขบขัน และรางวัลอื่นๆ จับฉลากชื่อเพื่อนๆทุกคนแล้วแต่จะได้ชื่อใครก็เป็นที่สนุกสนานกันไปอีกแบบหนึ่ง มีร้องเพลง มีรำวง 
    
 

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร