7/11 Library : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ภาค 3 : สิ้นสุดและเริ่มใหม่)

ภาคสิ้นสุดและเริ่มใหม่
 
เกิดอะไรขึ้น … หลังจากได้ดำเนินกิจการ 7/11 Library มาอย่างยาวนานถึง 10 ปี 20 ภาคการศึกษา
           พบว่า ในปีที่ 9 ของการเปิดให้บริการ ลูกค้าที่ใช้บริการหลังเวลาตีหนึ่ง ลดน้อยลงไปอย่างเห็นได้ชัด จนถึงปีที่ 10 ภาคการศึกษาที่ 1 ก็พบว่า ผู้ใช้บริการมีน้อยจริง ทีม Keyman จึงได้พูดคุยเพื่อสรุปถึงการเปิดบริการ 24 ชั่วโมงของหอสมุดฯ ไม่ว่าจะเป็นจำนวนผู้เข้าใช้บริการที่น้อยลงมาก ไม่ว่าจะเป็นการใช้พื้นที่ที่เป็น Space learning ที่เปลี่ยนไป หรือจะด้วยเหตุผลใดใดก็ตาม …
 
ผลสุดท้ายคือ จะเปิดบริการ 24 ชั่วโมงในปีการศึกษา 2554 ภาคการศึกษาที่ 2 เป็นครั้งสุดท้าย … ในขณะที่เริ่มมีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาบางแห่งเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงเช่นกัน
 
           หลังจากนั้น หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ก็ไม่ได้เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงอีกเลย จนกระทั่งในปีพ.ศ. 2557 เริ่มมีกระแสการเรียกร้องให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมงอีกครั้ง ทางหอสมุดฯ ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ โดยพยายามที่จะเปลี่ยนรูปแบบของการให้บริการ 24 ชั่วโมงที่ต้องให้บริการภายในอาคารหอสมุดฯ เป็นการบริการพื้นที่แทน ด้วยการหาและจัดการพื้นที่ที่ไม่ต้องผูกติดกับผู้ให้บริการของหอสมุดฯ เพื่อให้ผู้ใช้บริการได้ใช้บริการ 24 ชั่วโมงอีกครั้ง … แต่สุดท้ายก็ยังไม่สามารถจัดการพื้นที่ที่จะให้บริการได้
 
ในที่สุด กระแสของการที่ผู้ใช้บริการต้องการให้เปิดบริการ 24 ชั่วโมง เริ่มมีความชัดเจนมากขึ้น ทั้งกระแสจากภายนอกที่มีห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งพากันเปิด 24 ชั่วโมง กระแสของ Working space ที่เปิดในลักษณะ To Fast, To Sleep คือเปิด 24 ชั่วโมง รวมถึงนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ทำให้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ต้องกลับมาทบทวนบทบาทในการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงอีกครั้ง
 
กลับมาอีกครั้ง ในปีการศึกษา 2560 ภาคการศึกษาที่ 2 นี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์จึงฟื้นคืนการเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมงอีกครั้ง หลังจากที่ว่างเว้นมานานถึง 6 ปี โดยจะเปิดให้บริการระหว่างวันที่ 7-18 พฤษภาคม 2561 ณ อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ 4 ชั้น  (วันจันทร์-ศุกร์)  ส่วนวันเสาร์-อาทิตย์ (12-13 และ 19-20 พฤษภาคม) ขยายเวลาเปิดให้บริการเป็น 9.00-19.00 น.
 
           ในการเปิดให้บริการแต่ละวัน แบ่งออกเป็น 3 ช่วงคือ 1) เวลาราชการปกติ (8.30-16.30 น.)  2) ช่วงบริการล่วงเวลา (16.30-22.00 น.)  และ 3) ช่วงบริการ 24 ชั่วโมง (22.00 น. – 8.30 น. ของวันรุ่งขึ้น) ช่วงนี้มีบุคลากรหอสมุดฯ เป็นผู้ให้บริการ 3 คน เพื่อดูแลและให้บริการต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 
ที่พิเศษกว่านั้นคือ ในวันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม 2561 เป็นวันนักขัตฤกษ์ (วันพืชมงคล) หอสมุดฯ ก็เปิดให้บริการ โดยเปิดเวลา 12.00 น. ต่อเนื่องถึงวันรุ่งขึ้น ยาวไปถึงวันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม 2561 เวลา 19.00 น. กันเลยทีเดียว …
 
ที่สำคัญยิ่งกว่านั้น…ผู้ให้บริการทั้ง 3 คน ต้องเตรียมตัว เตรียมสุขภาพกันให้ดีดี … เพราะเมื่อครั้งแรกที่เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (พ.ศ. 2545) ท่านอาจจะอาจจะอายุ 30-40 กว่าๆ  มาวันนี้ก็พากันเข้าสู่เลข 5 กันหมดแล้ว รวมถึงเด็กๆ หน้าใหม่ที่ยังไม่เค้ย ไม่เคยมีประสบการณ์ร่วม… สู้สู้
 
ส่วนผลตอบรับจะดีงามดังกระแสความต้องการหรือไม่นั้น … คงต้องติดตามกันต่อไป
 
— ตอนที่เกี่ยวข้อง —
7/11 Library : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ภาค 1 : ริเริ่ม)
7/11 Library : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ (ภาค 2 : เดินทาง)

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร