รู้มั้ยว่า Blog ของหอสมุดฯ เรา…อายุครบ 9 ขวบแล้ว

26 February 2018
Posted by Chanpen Klomchaikhow

Blog แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เปิดตัวครั้งแรกเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552 โดยมี Blog แรกที่เป็นทางการโพสต์เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 จวบจนครบรอบวันเดียวกัน (18 กุมภาพันธ์ 2561) มี Blog จำนวน 3,148 เรื่อง ผู้เขียน 58 ราย ครอบคลุมเนื้อหาในหลายๆ เรื่อง ทั้งวิชาการ กึ่งวิชาการ เรื่องทั่วไป เป็นองค์ความรู้ของบุคลากรหอสมุดฯ ทั้งที่เป็นอดีตบุคลากร และบุคลากรปัจจุบัน ซึ่งได้ช่วยกันรังสรรค์ความรู้ต่างๆ ไว้มากมาย  ไม่ว่าจะ Explicit Knowledge หรือ Tacit Knowledge
 
ในแต่ละปีมีความรู้ต่างๆ ที่พรั่งพรูอยู่ใน Blog ของเราอย่างต่อเนื่อง ไม่เคยขาดสาย องค์ความรู้ที่ถ่ายทอดออกมา จะเกิดขึ้นมาด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม แต่แน่นอนว่า ความรู้ ก็คือความรู้ การได้นำมาแลกเปลี่ยน แบ่งปันซึ่งกันและกัน ย่อมส่งผลต่อบุคคลต่างๆ ที่ได้เข้ามาสัมผัส ไม่ว่าจะเชิงลึก หรือเพียงผิวเผินก็ตาม
 
ผ่านมา 9 ปีเต็ม สำหรับความพยายามของผู้บริหารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ อย่างน้อยก็มีหัวหน้าหอสมุดฯ ถึง 2 คนที่มีส่วนในการผลักดันให้เกิดสิ่งดีดีขึ้น เป็นก้าวแรกของการรู้จักคำว่า การจัดการความรู้ (Knowledge Management)
 
คุณกาญจนา สุคนธมณี บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ  อดีตหัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้เคยกล่าวไว้ตอนเปิดตัว Blog ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ว่า “การเขียน บล็อค เป็นสิ่งที่ดี เหมาะกับชนทุกเพศทุกวัยที่เขียนหนังสือเป็น มีความคิดเชิงบวกและสร้างสรรค์ ช่วยเติมเต็มสิ่งที่ขาด และต่อยอดสิ่งที่ได้เรียนรู้แล้วเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่”
 
คุณสมปอง มิสสิตะ บรรณารักษ์ชำนาญการพิเศษ  หัวหน้าหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์คนปัจจุบัน ได้กล่าวไว้ตอนเปิดตัว Blog ของหอสมุดฯ เช่นกันว่า “มีคนถามว่า blog เอาไว้ทำอะไร ตอบสั้นๆ ว่าเอาไว้เขียนเล่าเรื่องการทำงานของเรา ถ้าจะดีต้องเล่าไปยิ้มไป ส่งความปรารถนาดีผ่านทางตัวอักษร ที่บอกถึงว่างานของเรามีที่มาที่ไปอย่างไร บอกวิธีการ บอกสภาพแวดล้อมในการทำงาน รวมถึงวิธีคิด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนๆ ซึ่งอาจเป็นทั้งคนในห้องสมุดของเรา หรือเพื่อนจากที่อื่นๆ แต่ทำงานเหมือนเรา ซึ่งแต่ละคนอาจมีมุมมองที่เหมือนและต่างไปจากเรา”
 
แล้วพวกเราล่ะ…มีความสุขกับการที่ได้แบ่งปันความรู้ของเราให้กับเพื่อนร่วมงาน / เพื่อนร่วมวิชาชีพ และเพื่อน เพี่อน เพื่อน อื่นๆ หรือไม่…

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร