นักเขียนกับงานบุ๊คแฟร์

21 February 2017
Posted by Banjong Rungphan

ในงานทับแก้วบุ๊คแฟร์ ของทุกๆปี หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ จะเชิญนักเขียนหนังสือแต่ละสาขา/ประเภท สลับปรับเปลี่ยนกันมาพูดให้พวกเราฟัง ก็แล้วแต่ว่าพวกเราจะชมชอบท่านใด หรือมีเวลาว่างตอนไหนบ้างที่จะมานั่งฟังท่านนักเขียนพูด เพราะมีนักเขียนบางท่าน ที่เราชอบ อยากฟัง แต่ ณ วัน เวลา นั้นๆเราต้องทำงาน ก็ไม่เป็นไร ในปี(2560)นี้ ได้ตรวจดูป้ายภาพและรายชื่อนักเขียน ก่อนถึงงานแล้ว น่าสนใจทุกคน ดังเช่น คุณกัญฉัตร คุณโขงรัก คำไพโรจน์  คุณวิรัตน์ ยืนยงพัฒนากุล คุณอาริตา คุณวัตตรา คุณทวิวัฒน์ – คุณธุวัฒน์ธรรพ์ คุณประชาคม ลุนาชัย คุณหมอเบญจพร ตันตสูติ และคุณเกตุสรา เราก็เลยตกลงใจเลือกวันเวลา ที่เหมาะสมกับตัวเราที่สุดไปนั่งฟังท่านนักเขียนที่เราเคยอ่านหนังสือของท่านไว้หนึ่งคน คือ คุณอาริตา ซึ่งท่านเป็นนักเขียนนิยาย ที่มีผู้อ่านติดตามผลงานของท่านมากมาย รวมทั้งตัวเราด้วย แต่ถ้าท่านใดสนใจนักเขียนที่หอสมุดฯเชิญมาในปีอื่นๆ สามารถคลิกดูได้ที่บล็อกหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ฯ http://202.28.73.5/snclibblog/?author=7
♥ พอถึงวันที่ 9 ก.พ.60 เวลา 17.00น.เราก็ได้ไปนั่งฟังคุณอาริตา พูด ที่ท่านพูดตอนต้นๆไม่ได้ฟังเพราะมาช้า จึงพอสรุปได้ว่าท่านพูดถึงผลงาน (ท่านกล่าวว่ามีผลงานท่านเป็นล้านๆเล่ม โอ้โฮ เยอะจัง) แรงบันดาลใจการเขียนหนังสือ เริ่มเขียนหนังสือตั้งแต่อายุ 17 ปีและปัจจุบันนอกจากท่านจะเขียนหนังสือนิยายแล้ว ท่านยังได้เพิ่มรสชาติของชีวิตด้วยการสอนและถ่ายทอดองค์ความรู้ในตัว ให้กับเด็กๆหรือนักเขียนรุ่นต่อไปอีกด้วย แต่ขอบอก เมื่อได้เห็นตัวจริงของท่านบนเวทีแล้ว คาดเดาอายุท่านในใจว่า น่าจะยังไม่ถึง 60 ปีหรือวัยเกษียณอายุของคนในวงการราชการ ที่ไหนได้ 60 แล้วจ้า
 ♥ หลังจากฟังท่านพูดแล้ว อยากรู้ข้อมูลที่เกี่ยวกับท่านมากขึ้นอีก ในวันรุ่งขึ้นได้ลองค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน ที่มีในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ว่ามีมากน้อยเพียงใด เราได้เคยอ่านผลงานของท่านแล้วกี่เล่ม และมีเล่มใดอีกบ้างที่เรายังไม่ได้อ่าน
♥ คุณทัศนีย์ คล้ายกัน หรือคุณอาริตา ใช้ชื่อในการเขียนหนังสือนิยาย ที่นอกเหนือจากชื่อ อาริตา อีกคือ ดาริกา กันยามาส นาวิกา สุนันทา ทิพเกสร มณีบุษย์ และเหมือนจันทร์
♥ ในหอสมุดฯมีหนังสือนิยาย ที่ใช้ชื่อ อาริตา เป็นผู้แต่งมากกว่าชื่ออื่นๆ

 

 

 
 
 
ดูรายชื่อหนังสือที่คุณทัศนีย์ คล้ายกัน หรือตามนามปากกาที่ท่านใช้ ในปัจจุบันมีในสำนักหอสมุดกลาง ผู้ใดยังไม่ได้อ่านเล่มใด สามารถหาอ่านได้ตามรายชื่อข้างล่างนี้ค่ะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร