ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์รวมตะวัน)

กาญจนบุรีมีอาณาเขตกว้างขวาง และมีแหล่งเรียนรู้หลายแห่ง ขอแนะนำแหล่งเรียนรู้ที่น่าสนใจที่เป็นทั้งสถานที่ท่องเที่ยวและสถานที่ให้ความรู้และฝึกอบรมในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม นั่นคือ ศูนย์รวมตะวัน

ศูนย์รวมตะวัน
ถ้านึกถึงศูนย์การเรียนรู้ที่มีกิจกรรมการแสวงหาความรู้และความเข้าใจอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงสายสัมพันธ์ที่ละเอียดอ่อนในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติ ถ้าจะมีสถานที่สักที่หนึ่งที่มีการนำเสนอกระบวนการเรียนรู้ที่เปิดกว้างและเอื้ออำนวยให้หาคำตอบที่ชัดเจนว่า ในระบบนิเวศและทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดนี้ เราอยู่ที่ตรงไหนและมีความสำคัญอย่างไรต่อความคงอยู่และสูญสิ้นไปของระบบที่เปราะบางและยากต่อการรักษา ที่นั่นคือ ศูนย์รวมตะวัน

e0b8a8e0b8b9e0b899e0b8a2e0b98ce0b8a3e0b8a7e0b8a1e0b895e0b8b0e0b8a7e0b8b1e0b8991

ด้วยพื้นที่ประมาณ 25 ไร่ ที่ห้อมล้อมด้วยภูเขา และมีที่ตั้งอยู่ที่ตำบลช่องสะเดา อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี (ตรงข้ามกับหน่วยพิทักษ์ป่าห้วยสะด่อง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และสถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเขาน้ำพุ อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี) ศูนย์รวมตะวันมีความร่มรื่นและเต็มไปด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิด ด้วยจุดมุ่งหมายที่จะให้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมให้ความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ศูนย์รวมตะวันมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ เช่น อาคาร บ้านพัก ลานกิจกรรม ลานเอนกประสงค์ ที่เอื้อต่อการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ จนผู้เรียนรู้เกิดความตระหนัก และความรู้สึกรับผิดชอบต่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการได้รับความเพลิดเพลินขณะที่เรียนรู้

กิจกรรมที่จัดในศูนย์รวมตะวัน เน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์ ดังนั้น เนื้อหาสาระของการเรียนรู้ประเด็นต่างๆ จะถูกจัดในสถานีความรู้ 15 สถานี ที่เรียงรายกระจายอยู่ในพื้นที่ทั้งในอาคารและนอกอาคาร และมีเนื้อหาสาระที่ถูกนำเสนอในรูปของสื่อ 3 มิติ และ 2 มิติ รวมทั้งอุปกรณ์เกมต่างๆ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะมีโอกาสผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเรียนรู้ เนื้อหาสาระเหล่านี้ในช่วงของการเรียนรู้จากสถานี หรือสามารถเข้ามาศึกษาเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในช่วงพักเที่ยงหรือช่วงเย็น

ศูนย์รวมตะวัน มีที่พักสำหรับผู้เข้าอบรม 2 ส่วน คือ ส่วนอาคารหอพัก และบ้านพัก โดยสามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ทั้งสิ้น 80 คน แบ่งเป็นหอพัก 60 คน บ้านพัก 20 คน ทั้งหอพักและบ้านพักมีห้องน้ำแยกชาย-หญิง ที่อยู่ในอาคาร (หอพัก) และแยกออกจากตัวบ้าน (บ้านพัก)รวมทั้งมีเครื่องนอนครบชุดสำหรับบริการผู้ที่เข้าพัก ณ ศูนย์รวมตะวัน ระหว่างการฝึกอบรม

สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://adeq.or.th/ศูนย์รวมตะวัน

One thought on “ศูนย์การเรียนรู้ (ศูนย์รวมตะวัน)

  • นำมาเล่าอีกนะคะ จะคอยอ่านเอาที่นี่แหละ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร