โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

5 July 2013
Posted by sujittra

::           เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน ที่ผ่านมาตัวแทนบุคลากรหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้เข้าร่วมโครงการปรับปรุงทัศนียภาพ ด้านภูมิทัศน์ ปลูกต้นไม้เฉลิมฉลอง 70 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร 55 ปี วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ซึ่งทางกองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ ได้จัดเตรียมอุปกรณ์และสถานที่ไว้ให้พร้อมสรรพ และพร้อมปลูกบริเวณรอบสระแก้ว ต้นไม้ที่ได้รับมีหลายชนิดทั้งต้นจิก ต้นตาล ฯลฯ การปลูกต้นไม้ที่ถูกต้องให้นำต้นไม้ออกจากถุงพลาสติกเสียก่อน ข้อควรระวังคืออย่าให้รากขาด หรือได้รับความเสียหายมากนัก เมื่อนำต้นไม้ลงหลุมเรียบร้อยก็นำดินผสมที่เตรียมไว้มากลบหลุม และรดน้ำให้ชุ่ม กิจกรรมในวันนั้นก็เรียกเหงื่อได้พอสมควรเพราะพี่ๆบางคนปลูก 1 ต้นไม่พอต้องขอเบิ้ล (ช่วยสาวๆขุดดิน) นำภาพกิจกรรมในครั้งนั้นมาฝากค่ะ          ::

One thought on “โครงการปรับปรุงทัศนียภาพ

  • พี่ก้อไปได้แต่ยืนดู กับถ่ายรูป เพราะไม่สามารถทำอะไรได้มากไปกว่านั้น 55 หนูปุ๊เก็บภาพเก็บเรื่องได้พอเหมาะพองาม น่ารักค่ะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร