โปรแกรม Snipping Tools

โปรแกรม Snipping Tools

            Snipping Tools เป็นโปรแกรมบันทึกภาพหน้าจอตัวเล็กที่มากับระบบปฏิบัติการ Windows Vista, Seven เรียกใช้งานครั้งแรกต้องค้นหาโดยการพิมพ์ชื่อโปรแกรมที่ช่องค้นหาในหน้า Start Menu แต่ผู้ใช้งานอย่างเราๆท่านๆบางครั้งก็ติดการบันทึกภาพหน้าจอผ่านคำสั่ง Print Screen เพียงอย่างเดียวทำให้ไม่สะดวกในการจะนำภาพเหล่านั้นมาใช้งานอีกครั้ง การใช้งานโปรแกรมนี้จะช่วยแก้ปัญหาในส่วนนี้ไปได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งใหม่ด้วยตัวเอง
การใช้งานโปรแกรม สามารถใช้งานได้หลายรูปแบบทั้งแบบโดยเลือกจากตัวเลือกปุ่มเมนู New

            Free – from Snip คือการตัดภาพอิสระตามแบบที่เราต้องการ ซึ่งในกรณีที่ใช้เมาส์ควบคุมการทำงานอาจไม่สามารถกำหนดทิศทางได้แม่นยำนัก แต่หากเป็นการใช้ปากกากับ Touch Pad จะสะดวกมาก

ตัวอย่าง

            Rectangular Snip คือการตัดภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมตามที่ผู้ใช้งานกำหนด

ตัวอย่าง

            Window Snip คือการตัดภาพโดยเลือกมาทั้งหน้าต่างโปรแกรมที่เราเปิดใช้งานอยู่ในขณะนั้น ผู้ใช้งานไม่ต้องกังวลว่าจะตัดไม่ครบ หรือตัดเกินขอบหน้าต่างแต่อย่างใด

ตัวอย่าง

            จากการเปิดโปรแกรมทั้ง Mozilla Firefox และโปรแกรม Millennium หากผู้ใช้ต้องการใช้งานหน้าต่างโปรแกรมใดโปรแกรมหนึ่งทั้งหมด Snipping Tools ก็จะให้เลือกได้โดยมีกรอบแสดงขอบเขตให้เห็นอย่างชัดเจน
Full-screen Snip คือการตัดภาพแบบเต็มหน้าจอเหมือนการใช้คำสั่ง Print Screen

สรุป

            โปรแกรม Snipping Tools แตกต่างจากการใช้คำสั่ง Print Screen ธรรมดาเนื่องจากสามารถบันทึกภาพเป็นนามสกุล JPEG, PNG, GIF รวมถึง Single file HTML ได้อีกด้วยซึ่งก่อนบันทึกก็ยังสามารถแก้ไข หรือไฮไลท์ส่วนสำคัญตามที่ต้องการได้อีกด้วย ทั้งยังสามารถแนบไฟล์ส่งอีเมล์ได้ในทันที โดยไม่ต้องอาศัยโปรแกรมตัวอื่นในการจัดการเหมือนคำสั่ง Print Screen ทำให้สามารถบันทึกภาพหน้าจอได้อย่างสะดวกจัดการได้ในโปรแกรมเดียว และยังสามารถใช้ภาพเหล่านั้นเพื่อประกอบผลงานต่าง ๆ ได้โดยสามารถใช้งานได้ในลักษณะไฟล์ที่เป็นนามสกุลของรูปภาพ ซึ่งสามารถนำมาใช้งานได้หลากหลายกว่าการบันทึกในเอกสารเวิด (Microsoft Word) เพียงอย่างเดียว

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร