ความรู้จากปฏิทิน

13 February 2013
Posted by peekan

วันนี้ทำงานอย่างตั้งใจเพราะงานเยอะมาก  เห็นปฏิทินตั้งอยู่ น่าจะเป็นของหัวหน้า ชอบใจ  เป็นปฏิทินทินที่ นิตยสารไรท์เตอร์จัดทำสะดุดใจ กับ logo Bangkok 2013 กับข้อความที่ปรากฏหน้าที่สองของปฏิทิน ที่เล่าเรื่อง ความเป็นมาของ “2013 กรุงเทพมหานครเมืองหนังสือโลก 2556″ ภาษาอังกฤษ Bangkok : World Book Capital  2013″
Bangkok Read for Life คือ  ความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของกรุงเทพมหานคร องค์การยูเนสโก (UNESCO) ประกาศให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองหนังสือโลก พ.ศ. 2556   ซึ่ง น้องษร เคยเขียนไว้แล้วใน blog http://202.28.73.5/snclibblog/?p=27339  ย้อนกลับไปอ่านได้ค่ะ
ชอบที่น้องษรเขียนมากเพราะ ทำให้เราเป็นคนที่ก้าวตามสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นและดำเนินอยู่ในปัจจุบัน  และเรายังภูมิใจ  เห็นความก้าวหน้า และให้ความสำคัญของการอ่าน การเขียนของประเทศไทย  เนื้อหาในปฏิทิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนแรก ขออันเชิญ บทกลอน ของ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดฯ สยามบรมราชกุมารี  ดังนี้
                         โลกคือมนทิรแผ้ว                    ไพศาล
     ห้องหับสรรพโอฬาร                                     เลิศแล้
    หนังสือดุจประแจทวาร                                 ไขสู่  ห้องนา
   จักพบรัตนแท้                                                ก่องแก้ววิทยา
ส่วนที่สอง เป็นส่วนที่ให้ความรู้ในเรื่องประวัติของนักเขียน และผลงานอย่างย่อ ภาพถ่ายของนักเขียนในอริยาบถต่างๆ  และคำบรรยายใต้ภาพ, คำคม  เนื้อหาของเรื่องเป็นบทความ สองภาษา คือภาษาไทย และต่างประเทศ นักเขียนที่ปรากฏในปฏิทิน  ได้แก่  นายเสนีย์ เสาวพงศ์, นาย ปราบดา หยุ่น, นายชาติ กอบจิตติ, นางสุกัญญา  ชลศึกษ์ (นามปากกา กฤษณา อโศกสิน,กัญชลา) ;  นายสรกล  อดุลยานนท์ (หนุ่ม เมืองจันท์), นายเนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์, นายแดนอรัญ แสงทอง, นายฉัตรชัย วิเศษสุวรรณภูมิ (นามปากกาพนมเทียน, ก้อง สุรกานต์, รพินทร์) ;คุณหญิงวินิตา ดิถียนต์ (ว.วินิจฉัยกุล), นายอุทิศ  เหมะมูล, นายจริง คำสิงห์ (ลาว คำหอม), ประภาส ชลศรานนท์ , นายศุ บุญเลี้ยง, นายสราวุธ เฮ้งสวัสดิ์ (นามปากกานิ้วกลม)
อย่างน้อยพี่ๆ น้องๆ และคนในห้องสมุดก็มีนักเขียนในดวงใจกันบ้างเหมือน blog ที่พี่สุนีย์เขียนไว้ ตามอ่านได้ค่ะ http://202.28.73.5/snclibblog/?p=24081
******คำคมโดนใจ******
“การอ่านไม่ทำให้ใครเสียคน คนที่ไม่อ่านสิน่าเป็นห่วง”
“มีคนอยากช่วยโลกเต็มไปหมด ไม่เห็นมีใครช่วยแม่ล้างจานบ้างเลย”
อยากรู้ว่าใครกล่าว มาหาอ่านได้ที่ ปฏิทินค่ะ

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร