การตรวจสอบรูปภาพ

1 December 2011
Posted by Ekanong Duangjak

ตอนนี้ใครแชร์ภาพอะไร หรือ Copy ภาพ มาลงใน social network อย่าง Facebook และ Twitter หรือ Blog คงต้องคิดและตรวจสอบกันสักนิดว่า ภาพจริง ภาพตัดต่อ หรือต้องให้เครดิตเจ้าของภาพหรือไม่อย่างไร
pic1
สมมติว่า มีคนแชร์ภาพ หรือ ใช้ภาพนี้ประกอบใน social network เราจะตรวจสอบภาพนี้อย่างไร เรามาดูวิธีการตรวจสอบรูปภาพที่เราๆท่านๆ เห็นกันเกลื่อนใน social network กัน
1.ขั้นแรกไปที่รูปภาพที่เราต้องการตรวจสอบ ทำการ copy URL ของรูปที่ต้องการตรวจสอบ โดยการคลิกขวาที่รูป คลิก copy image location หรือ คัดลอกที่ตั้งภาพ
2. ไปที่ google ซึ่งสามารถตรวจสอบภาพได้ โดยให้ไปที่ http://www.google.com/imghp
3. เมื่อปรากฎหน้าจอที่สามารถค้นหารูปภาพ สังเกตุสัญลักษณ์รูปกล้องตามลูกศร
pic2
4. คลิกที่สัญลักษณ์รูปกล้องจะปรากฎช่องค้นหารูป ให้วาง URL ที่เรา copy มาลงไป แล้วคลิกคำว่า “ค้นหา”
pic3
5. จะปรากฎข้อมูลของรูปภาพ หากเป็นรูปที่มีคน Post ไว้บนเครือข่าย
pic4
ดังนั้นก่อนที่เราจะใช้ภาพประกอบใน Blog ก็ต้องให้เครดิตเจ้าของภาพเค้าด้วย หรือใครแชร์ภาพอะไรมาให้เราใน Facebook ก็ควรตรวจสอบถึงความน่าเชื่อถือก่อนที่จะเชื่ออะไรที่เห็น

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร