กิจกรรมโลกของหนู

img_3113 img_3114
กิจกรรมโลกของหนู เป็นกิจกรรมที่หอสมุดฯ จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังนิสัยรักการอ่านตั้งเยาว์วัย ให้แก่นักเรียนระดับปฐมวัย (ระดับอนุบาลปีที่ 1, 2, 3 สังกัดคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร)
ในเทอมนี้ฝ่ายบริการได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ 3 คน ได้แก่ คุณเกศินี  คุณนัยนา และกระผม นายสมบูรณ์ รับผิดชอบดูแลหนูน้อยเหล่านี้ คนละสัปดาห์ทุกวันศุกร์ (เวลา 14.00-15.00 น.) หมุนเวียนกันไปเป็นวิทยากรตามตารางที่ได้รับมอบหมาย
กิจกรรมที่นำเสนอหนูน้อยเหล่านี้ ได้แก่ เล่านิทาน วาดภาพระบายสี เสร็จแล้วก็จะให้อ่านหนังสือที่มีในห้องอ่านนี้ตามใจชอบ โดยบางครั้งคุณครูที่ก็จะช่วยเล่านิทานเสริมให้ด้วย
img_3115 dscf1063

dscf1065

เอื้อเฟื้อภาพถ่ายโดย คุณพัชรี เวชการ

One thought on “กิจกรรมโลกของหนู

  • ลุงบูรณ์เตรียมตัวก่อนจัด ทำกิจกรรม และประเมินผลงานของตัวเองอย่างไรบ้างคะ กับงานที่ต้องรับผิดชอบในครั้งนี้ ….

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร