บรรยากาศการดำเนินงานโครงการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม

😉 การจัดเก็บข้อมูลโครงการแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดนครปฐม ซึ่งถือเป็นหนึ่งในโครงการย่อย ของศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก คลังข้อมูลประวัติศาสตร์ชาวภาคตะวันตกของไทย ในครั้งนี้ เรา(ชาวคณะทำงานแหล่งท่องเที่ยวฯ) ได้วางแผนกันอย่างดี ว่าการทำงานในครั้งนี้ต้องทำอย่างไรบ้าง เพื่อให้ผลงานออกมาน่าปลื้มใจ และเพื่อให้รัดกุมกับเวลาที่มีจำกัด +กับงบประมาณที่ต้องทุ่มทุนไป ต้องคุ้มค่า การวางเค้าโครงการทำงานจึงได้แบ่งออกเป็นขั้นตอน เพื่อให้มองเห็นภาพการทำงาน และบรรยากาศที่เป็นกันเอง ข้าพเจ้าขอนำขั้นตอนการทำงานมาเผยแพร่เพื่อเป็นประโยชน์ ดังนี้
😯 1.เมื่อรวบรวมผู้สนใจเข้าเป็นคณะทำงานฯได้แล้ว จึงเริ่มการนัดประชุมคณะทำงานเพื่อหารือ คัดเลือกสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่น่าสนใจ 10 แหล่ง (เกณฑ์การพิจารณา สถานที่นั้นยังไม่มีใครนำมาทำข้อมูลเป็นแหล่งท่องเที่ยว หรือทำแล้ว แต่ข้อมูลน้อย, เราสนใจอยากรู้, มีประวัติความเป็นมาน่าสนใจยิ่งนัก.)
😀 2.จัดประชุมย่อย เพื่อแบ่งหน้าที่รับผิดชอบการเก็บข้อมูล ณ แหล่ง ที่คัดเลือก (บางส่วน) ได้แก่ บริเวณองค์พระปฐมเจดีย์ พระประโทณเจดีย์ และวัดดอนยายหอม
😡 3.ลงพื้นที่ โดยแบ่งสายการสำรวจข้อมูลคร่าวๆ ในรอบแรก
😐 4.จากนั้นนัดประชุมกันอีกครั้ง เพื่อ…บอกเล่าข้อมูลที่แต่ละคนได้มา นำมาสรุป เพิ่มเติม ปรับให้เข้ากับแนวทางที่จะนำเสนอ
😮 5.จากนั้นมอบหมายหน้าที่เพิ่มเติม ให้ดูแลรับผิดชอบการจัดทำส่วนของข้อมูล ที่ตนเองไปสัมผัสมา
👿 6.ลงพื้นที่ แหล่งท่องเที่ยวฯ ที่เหลือ ตามแผนที่ได้ดำเนินการวางไว้ (ไปด้วยกันทั้งคณะฯ) เพื่อ เพิ่มเติมขอ้มูลซึ่งกันและกัน ที่บุคคลนึงเห็น อีกคนนึงมองไม่เห็น เก็บประเด็นให้ได้มากที่สุด
😳 7.กลับมาวางแผนการจัดเก็บข้อมูล เพื่อการนำเสนอผลงาน ใน 2 รูปแบบ ทั้งเอกสาร และ ไฟล์ อิเล็กทรอนิกส์
🙄 8.พิจารณาดำเนินการต่อไป โดยมอบให้เป็นชิ้นงานในศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก
😎 😎 ภาพประกอบการดำเนินงานฯและบรรยาการดีดี

Leave a Reply

Tags

blog CONSAL KPI PULINET การจัดการความรู้ การดูแลสุขภาพ การทำงาน การท่องเที่ยว การบริการ การปฏิบัติงานล่วงเวลา การประชาสัมพันธ์ การพัฒนาตนเอง การพัฒนาบุคลากร การลงรายการ การศึกษาดูงาน การอ่าน การเรียนออนไลน์ กิจกรรมสำหรับเด็ก กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน กิจกรรมห้องสมุด ความสุข ค่ายห้องสมุด งานบริการ ธรรมะ นวนิยาย นักเขียน บรรณารักษ์ บริการชุมชน ประกันคุณภาพ ภาพถ่าย ภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยศิลปากร ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ วัด วันสำคัญ วารสาร สัมมนา สุขภาพ หนังสือ หนังสือบริจาค หนังสือและการอ่าน หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ห้องสมุด ห้องสมุด 24 ชั่วโมง อาหาร