ข้าวหลามเป็นเอกลักษณ์ที่สำคัญอย่างหนึ่งของจังหวัดนครปฐม เป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมสืบทอดกันมานานหลายชั่วอายุคน สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ภูมิปัญญาและพฤติกรรมการบริโภคของชาวนครปฐมมาแต่อดีต

Read More

ผู้เขียนมีเพื่อนต่างก๊วน ที่มีความสนใจต่างกัน อาทิ พวกชอบของเก่า พวกชอบประวัติศาสตร์ พวกรักการปั่นจักรยาน พวกทานทุกที่ที่มีลายแทงความอร่อย พวกมีเสียงเพลงในหัวใจ ก๊วนเล็กก๊วนใหญ่ว่ากันไปตามกาลโอกาส เมื่อวันอาทิตย์ที่

Read More

วัฒนธรรมทวารวดี…ที่มาแห่งผ้าทอรัตนโกสินทร์ เกริ่นนำ นครปฐมเป็นเมืองโบราณที่นักวิชาการส่วนใหญ่ลงความเห็นว่า น่าจะเป็นเมืองหลวงของรัฐทวารวดีในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ – ๑๖ (ผาสุข อินทราวุธ, ๒๕๔๒:

Read More

มะพร้าว เป็นพืชในตระกูลปาล์ม และนับเป็นพืชสารพัดประโยชน์อีกชนิดหนึ่ง เช่นเดียวกับกล้วย การใช้ประโยชน์จากมะพร้าว เรียกได้ว่าทั้งต้น ทั้งผล ทั้งใบ ล้วนแล้วแต่น่าสนใจ การใช้ประโยชน์ทางตรงที่เรามักจะชื่นชอบและคุ้นเคย

Read More

  …ท้องถิ่นคนขยัน กล่าวขวัญวัวลาน ตำนานหลวงพ่อ ผ้าทอหนองขาว สะเดาลือชื่อ ข้าวหอมซ้อมมือ เลื่องลือน้ำตาลสด… คำขวัญท้องถิ่น อัตลักษณ์แห่งชุมชน

Read More