กลุ่มชาติพันธุ์ในภาคตะวันตก ภาคตะวันตกของประเทศไทยหากแบ่งตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ก็จะประกอบไปด้วย 5 จังหวัด คือ ตาก กาญจนบุรี ราชบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์

Read More

หลังจากที่ได้เขียนถึงคำขวัญวรรคแรกของจังหวัดนครปฐมที่กล่าวถึงส้มโอไปแล้ว ทีนี้เรามาทำความรู้จักกับคำขวัญวรรคที่สองของจังหวัดนครปฐมคือ ข้าวสารขาว ข้าวสาร หรือข้าว เป็นอาหารหลักที่ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศใช้บริโภค เป็นพืชเศรษฐกิจหลักของประเทศไทยจนมีคำกล่าวที่ว่า “ชาวนาถือเป็นกระดูกสันหลังของประเทศ” ประเทศไทยผลิตข้าวเพื่อการบริโภคภายในประเทศและส่งออกไปขายต่างประเทศปีละมากมาย มีการปลูกข้าวในหลายพื้นที่

Read More

ชื่อเรื่อง เพชรนิวส์ แมกกาซีน ผู้จัดพิมพ์ บริษัทเพชรภูมิการพิมพ์ จำกัด งานศูนย์มูลภาคตะวันตก ให้บริการเพชรนิวส์ แมกกาซีน วารสารรายเดือนที่ขยายตัวมาจากหนังสือพิมพ์เพชรภูมิ

Read More