“…อิฐเก่า ๆ แผ่นเดียวก็มีค่าควรจะช่วยกันรักษาไว้…”     พระราชดำรัส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่

Read More

ก่อนอื่นจะขอเล่าต้นเหตุและสิ่งจูงใจที่จะนำมาสู่การสำรวจโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม ผมมีความสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านี้แล้ว ด้วยเป็นเพราะมีอาชีพทนายความมีโอกาสได้เดินทางไปบ้านลูกความในที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จึงได้สอบถามเรื่องราวที่มีในท้องถิ่น ถามถึงสิ่งของที่พบในพื้นดินตามสถานที่ต่าง ๆ ลูกความรายหนึ่งที่บ้านทะเลบก ตำบลกระดีบ

Read More

ประวัติโดยสังเขป นายไพบูลย์  พวงสำลี ทนายนักอนุรักษ์ท้องถิ่น เป็นชาวจังหวัดนครปฐมโดยกำเนิด เขาเกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2502 เป็นบุตรคนที่

Read More

คุณลุงนิยม ปานปรีชา หรือที่วงการภาพยนตร์ มักเรียกกันว่าป๋านิยม เป็นชาวนครปฐมแต่กำเนิด เกิดมาจนปัจจุบันถึง ๔ แผ่นดิน คุณลุงเกิดเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐

Read More

พระอาจารย์เป้า ญาณปัญโญ (๒๔๑๗ – ๒๔๙๐) หากมีการกล่าวถึงศิลปินผู้สร้างงานศิลปกรรมไทยในแขนงต่างๆ แล้ว ศิลปินเมืองเพชรมักจะเป็นหนึ่งในบรรดาศิลปินที่ถูกกล่าวถึงเสมอ เนื่องด้วยเมืองเพชรหรือจังหวัดเพชรบุรีนั้น มีศิลปินหลากหลายสาขาที่ได้รับการยกย่องในฐานะ

Read More