Tag: หนังสือ

การเตรียมกิจกรรมในงาน “ทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2565”

งานทับแก้ววิชาการ ประจำปี 2565 ในครั้งนี้ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยเสมอมา โดยในปีนี้เพื่อให้เข้ากับธีมของมหาวิทยาลัยศิลปากร จึงมีการร่วมกันคิดว่าจะจัดกิจกรรมอะไรบ้าง และได้ข้อสรุปว่าจะจัดงานในชื่อ “เรียน” และ “รู้”

หลังจากที่คิดหัวข้อกันเรียบร้อยแล้ว เริ่มเตรียมหาทรัพยากรที่จะนำไปแสดง ในส่วนของงานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ  เริ่มตั้งแต่การหาแบบเรียนที่ใช้ในยุคก่อนเพื่อนำมาจัดนิทรรศการ ซึ่งหอสมุดฯ จัดเก็บไว้เป็นจำนวนมาก มีหลายชื่อ หลายเล่ม จัดพิมพ์และเผยแพร่ในปีที่ดิฉันยังไม่เกิดเลยด้วยซ้ำไป แต่ละเล่มน่าอ่านน่าสนใจ เช่น ดรุณศึกษา ตำราเรียนภาษาไทยระดับชั้นประถมศึกษา แต่งโดย บาทหลวงคาทอลิกชาวฝรั่งเศส ชื่อ ฟ. ฮีแลร์ นิทานร้อยบรรทัด โดยกรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ เป็นต้น หลังจากที่คัดเลือกมาพอสมควรแล้ว เตรียมนำไปจัดนิทรรศการ ณ โถงนิทรรศการ ชั้น 1 อาคารหอสมุดฯ

Read More

สงสัย! จึงถาม ทำไม? ISBN หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันจึงไม่เหมือนกัน

“ทำไม? ISBN หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันจึงไม่เหมือนกัน” คำถามนี้เกิดขึ้นเพราะ มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ได้ช่วยตรวจตรวจสอบซ้ำรายการหนังสือภาษาไทย และพบว่า หนังสือมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ จำนวนหน้า เหมือนกันทุกอย่าง และเป็นหนังสือซึ่งออกให้บริการไปแล้ว แต่ทำไมเลข ISBN ของหนังสือเล่มที่กำลังตรวจสอบซ้ำอยู่ มีเลข ISBN ที่ไม่เหมือนกัน จึงเกิดความสงสัยขึ้นมา จึงได้สอบถามหัวหน้างานและนำตัวเล่มที่กำลังตรวจสอบอยู่ไปให้ดู ระหว่างที่ยังไม่ได้คำตอบ จึงได้ไปหยิบหนังสือที่ออกบริการไปแล้วบนชั้นมาดูว่า พิมพ์เลข ISBN ผิดหรือไม่ แต่ปรากฏว่าข้อมูลไม่ผิด แล้วก็สังเกตุเห็นว่าหนังสือที่เรากำลังตรวจสอบซ้ำอยู่เป็นหนังสือภาษาไทยปกอ่อน ส่วนเล่มที่ออกให้บริการไปแล้วที่อยู่บนชั้นเป็นหนังสือภาษาไทยปกแข็ง

Read More

อ่าน #วันละเล่มByพี่พร้อม แล้วได้อะไร

#วันละเล่มByพี่พร้อม เป็นหนึ่งใน content ที่น่าสนใจและแนะนำให้ติดตามอ่าน จากเพจ Facebook หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ โดยนำเสนอเนื้อหา ประโยคบางตอน หรือข้อความสั้น ๆ ที่มีทั้งกินใจ และโดนใจชวนให้ติดตาม มีภาพปกหนังสือที่สวยงามประกอบเป็นตัวเพิ่มแรงจูงใจในการอ่าน  มีหนังสือหลายประเภทกันไปในแต่ละวัน สามารถติดตามอ่านได้จากเพจหอสมุด ในช่วงเวลา 9.00 น. ของทุกวัน

Read More

มหัศจรรย์การกินและการดื่มของมนุษย์

หนังสือเรื่อง “ยินดีที่รู้จักฉัน = Pleased to meet me” แต่งโดย บิล ซัลลิแวน แปลโดย K.D.

มีคำตอบกับคำถามการดื่ม การกิน ให้คุณ ด้วยการอธิบายเรื่องราวของยีน ดีเอ็นเอ จุลชีพ พันธุศาสตร์ด้านกระบวนการเหนือพันธุกรรม และพลังซ่อนเร้นมากมายต่าง ๆ

 

ทำไมนมจึงไม่ได้ดีสำหรับทุกคน

Read More

การหาจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้หลังจากการจัดซื้อ

หนังสือที่เราจัดซื้อเข้าห้องสมุดในทุก ๆ ปี นั้น ห้องสมุดจัดสรรงบประมาณไปยังคณะต่าง ๆ ในการจัดซื้อหนังสือที่ตรงกับหลักสูตร และจัดซื้อตามความต้องการของผู้ใช้ที่เสนอซื้อเข้ามาจากช่องทางต่าง ๆ ที่ห้องสมุดจัดไว้ ซึ่งในแต่ละปีจัดซื้อตามงบที่ได้รับมาแล้วนั้น ดำเนินการกับตัวเล่มและออกให้บริการแล้ว อีกหนึ่งภารกิจคือ การติดตามการใช้หนังสือที่จัดซื้อเข้ามาว่ามีการใช้มากน้อยเพียงใด คุ่มค่า หรือไม่ เราสามารถเรียกดูข้อมูลสถิติได้จาก sierra โดยใช้ฟังก์ชัน create list  ซึ่งข้อมูลที่เราต้องเรียกดู มีดังนี้

  • หาจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่จัดซื้อปีงบประมาณนั้นๆ จากนั้น
  • หาจำนวนทรัพยากรสารสนเทศที่มีการใช้หลังจากการจัดซื้อ
  • คำนวณหาค่าร้อยละที่มีการใช้
Read More

โครงการหนังสือติดดาว

:mrgreen: Blog นี้จะมาแนะนำโครงการดีๆ ที่ห้องสมุดทุกประเภทสามารถนำไปต่อยอดได้ คือ ” โครงการหนังสือติดดาว” แม้ว่าโครงการนี้จะมีมาตั้งแต่ปี 2561 ผ่านมาหนึ่งปีแล้วก็ตาม แต่ที่อยากจะแนะนำเพราะเกี่ยวข้องกับการทำงานในห้องสมุด

โครงการนี้จัดทำโดยสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม เนื่องจากสำนักพิมพ์ที่มีอยู่มากมาย ได้จัดพิมพ์หนังสือจำนวนมาก มีหนังสือหลากหลายเนื้อหา หลากหลายรูปแบบ และหลากหลายแนวความคิด เพื่อให้ผู้อ่านได้พัฒนาการคิด การอ่าน การเขียน การเรียนรู้ และเพลิดเพลินในเชิงสร้างสรรค์ แต่หนังสือหนังสือบางเล่มบางชื่อไม่ได้รับการกล่าวถึงหรือมีผู้อ่านน้อยเกินไป หรือผู้อ่านไม่ได้รับรู้ถึงการมีตัวตนของหนังสือเล่มนั้นๆ ดังนั้นสมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทยจึงตระหนักถึงภาระความรับผิดชอบต่อสังคมและปรารถนาที่จะส่งเสริมการอ่านหนังสือดีให้ได้มากที่สุด จึงได้จัดให้มี “โครงการหนังสือติดดาว” ขึ้นเพื่อแนะนำหนังสือดีแก่ผู้อ่าน และเป็นการกระตุ้นผู้ผลิตในการสร้างสรรค์สร้างสรรค์หนังสือคุณภาพให้มากขึ้นด้วย

Read More