Author: Karuna Sricharoen

การเรียนรู้งานบริการสารนิเทศ

ช่วงนี้ดิฉันมาเรียนรู้งานบริการสารนิเทศ งานหลัก ๆ คือ การสนับสนุนการวิจัย เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การค้นหาข้อมูลวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย การเขียนบรรณานุกรม APA 7 โดยศึกษาจากเว็บไซต์ APA  การใช้ฐานข้อมูล Scopus

จากการเรียนรู้ คราวนี้ถึงช่วงปฏิบัติจริง นอกจากการทำ SU’s Intellectual Showroom ยังได้ออกไปอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ มีการจัดอบรมในห้องสมุดและไปอบรมที่คณะ จากการได้ติดตามไปเรียนรู้ ทั้งแบบสังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยสอน หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น จะกลับมาพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ที่พบเจอจากการจัดอบรม ซึ่งแต่ละครั้งที่ไปอบรมจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ แม้จะอบรมในหัวข้อเดียวกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

Read More

โอกาสที่ได้มาจากการเรียนภาษาจีน

ในปีการศึกษานี้ มีนักศึกษาต่างชาติเข้ามาใช้ห้องสมุดมากขึ้น โดยเฉพาะนักศึกษาชาวจีน มีทั้งมานั่งอ่าน ทำรายงาน และมาติดต่อใช้บริการห้องสมุด มีอยู่วันหนึ่งนักศึกษาชาวจีนมาติดต่อยืมหนังสือ น้อง ๆ ที่นั่งให้บริการเคาน์เตอร์ยืม-คืน จึงให้ดิฉันไปช่วยสื่อสารกับนักศึกษาชาวจีน ดิฉันจึงไปช่วยสื่อสาร ได้ความว่าต้องการหนังสือทางด้านการศึกษา จึงช่วยแนะนำการสืบค้น OPAC ให้ และอธิบายวิธีการหาตัวเล่มที่ชั้น เมื่อได้ตัวเล่มแล้ว จึงบอกให้มายืมที่เคาน์เตอร์พร้อมทั้งแจ้งวันกำหนดส่งให้ทราบ จากนั้นก็มีการติดต่อใช้บริการห้องสมุดเรื่อยมา ทั้งเรื่องของการสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ การใช้ e-book การสืบค้นวิทยานิพนธ์ หรือการแจ้งบริการ แจ้งปิดบริการในช่วงเทศกาลหรือวันหยุดพิเศษ เป็นต้น ต้องเท้าความก่อนว่า  ดิฉันได้รับโอกาสและการสนับสนุนจากหัวหน้าหอสมุดและพี่ ๆ ห้องสมุด ไปเรียนภาษาจีน ณ ประเทศจีน 1 ปี (ช่วงปี พ.ศ. 2556-2557) จากโอกาสในครั้งนั้น ทำให้สามารถสื่อสารกับนักศึกษาชาวจีนได้ (แม้ว่าจะลืมไปซะเป็นส่วนใหญ่) จึงต้องกลับมาทบทวนและเพิ่มทักษะทางภาษา เพื่อนำมาใช้ในงานเกี่ยวกับการสื่อสารและรับรู้ความต้องการของนักศึกษาชาวต่างชาติเพื่อจัดบริการให้ตรงกับความต้องการต่อไป

Read More

เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าว

หลายคนอาจจะสงสัยว่าเจ้าเครื่องมือบนหลังชาวนาในภาพนี้คืออะไร และเอาไว้ใช้ทำอะไรใช่ไหมคะ ที่บ้านดิฉันเรียกกันว่า “เครื่องพ่นเมล็ดพันธุ์ข้าว” นอกจากนี้ ยังสามารถดัดแปลงมาใช้พ่นปุ๋ยในนาข้าวได้อีกด้วย ตั้งแต่ได้เครื่องนี้มาช่วยทุ่นแรงพวกเราได้เป็นอย่างดี เจ้าเครื่องนี้เหมาะสำหรับการทำนาหว่านข้าวงอก หรือหว่านน้ำตม (การปลูกข้าวโดยการหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวที่งอกแล้วลงสู่แปลงโดยตรง ซึ่งมีทั้งข้อดีและข้อเสีย) แถวบ้านของดิฉันนิยมใช้เครื่องนี้หว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เพราะสามารถหว่านได้อย่างรวดเร็วและมีระยะไกลมาก อีกทั้งเครื่องนี้ยังสามารถปรับระดับความหนาบางและความเร็วในการพ่นเมล็ดพันธุ์ฯ หรือปุ๋ยได้ตามความต้องการ  

Read More

NPH Drivethru

ปีนี้ดิฉันเดินเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยมาก เนื่องจากคนในครอบครัวเจ็บป่วย รวมถึงตัวของดิฉันเองด้วย ในช่วงที่ดิฉันเข้าพบคุณหมอ นอกจากการพูดคุยซักถามอาการแล้ว คุณหมอยังให้ตรวจเลือดเพิ่มเติม ซึ่งวันนั้นกินอาหารเช้าไปแล้ว ทำให้ไม่สามารถตรวจเลือดได้ คุณพยาบาลแนะนำให้มาเจาะเลือดในวันพรุ่งนี้ ให้งดอาหารและน้ำมาล่วงหน้า และยังแนะนำสถานที่ให้บริการเจาะเลือดที่นอกเหนือจากโรงพยาบาล เช่น วัดไผ่ล้อม อุทยานการอาชีพชัยพัฒนา จังหวัดนครปฐม หรือ Drive thru Lab บริการเจาะเลือดล่วงหน้า บริเวณหน้าตึกอำนวยการโรงพยาบาลนครปฐม ดิฉันจึงเลือก Drive thru Lab เพราะเดินทางสะดวก ซึ่งบริการเจาะเลือดล่วงหน้านี้เปิดทำการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 7.00-11.00 น. คนไข้จะต้องลงทะเบียนล่วงหน้าก่อนวันเจาะเลือด โดยสแกน QR CODE Application NPH Drive Thru จากนั้นเพิ่มเพื่อน ซึ่งจะให้กรอกข้อมูลของคนไข้ เลือกวันเวลานัดหมายเจาะเลือด ดิฉันจึงรีบลงทะเบียนทันที

Read More

เสน่ห์ของการเขียนพู่กันจีน

การเขียนพู่กันจีน นับเป็นศิลปะชนิดหนึ่งที่มีเสน่ห์ในความรู้สึกของดิฉันมีการใช้เส้นสายและจังหวะในการเขียนที่น่าสนใจ ซึ่งดิฉันห่างหายกับการเขียนไปนานพอสมควร จึงหันกลับมาลองเขียนอีกครั้ง โดยหาอุปกรณ์สำหรับการเขียนพู่กันจีน ประกอบไปด้วย พู่กัน น้ำหมึก กระดาษที่วางพู่กัน สามารถหาซื้อได้จากเว็บไซต์ เมื่อได้อุปกรณ์มาแล้ว จึงลองเขียนดู เทคนิคการเขียนเริ่มตั้งแต่การจับพู่กัน โดยวางนิ้วหัวแม่มือของคุณไปทางด้านซ้ายของพู่กันจีน นิ้วชี้และนิ้วกลางอยู่ทางด้านขวา การทำเช่นนี้ทำให้จับพู่กันได้มั่นคงโดยสามนิ้วนี้เป็นนิ้วหลัก ส่วนนิ้วนางและนิ้วก้อยอยู่ด้านล่าง ช่วยในการประคองพู่กัน การจับพู่กันจับช่วงกลางด้าม ทำให้ด้ามพู่กันอยู่ในแนวตั้งกับกระดาษ

ท่านั่งก็มีส่วนสำคัญไม่แพ้การจับพู่กัน นั่งหลังตรงซึ่งจะช่วยให้เขียนได้สบาย หากเรานั่งก้มหรือโน้มตัวจะทำให้เราเมื่อยล้าได้ง่าย

Read More

การอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์แก่นักศึกษาชาวต่างชาติ

เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 17.00-19.00 น.  ได้มีการจัดอบรมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ แก่นักศึกษาระดับปริญญาเอก ของสาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ซึ่งเป็นนักศึกษาชาวจีน อบรมด้วยระบบออนไลน์ผ่าน Zoom meeting เนื่องจากนักศึกษาส่วนใหญ่อยู่ประเทศจีน วิทยากรที่อบรม คือ คุณพัชรี ส่วนคุณธนวรรณและดิฉันเป็นผู้ช่วย การอบรมฐานข้อมูลครั้งนี้เราสื่อสารด้วยภาษาไทย เพราะมีนักศึกษาที่เข้าใจภาษาไทยเป็นล่ามถ่ายทอดขั้นตอน สอบถามแทนและอธิบายคำตอบของวิทยากรแทนได้  ฐานข้อมูลออนไลน์ที่แนะนำ ได้แก่ฐานข้อมูล Academic Search Ultimate   ฐานข้อมูล PQDP Open ฐานข้อมูล EBSCO Open Dissertations และ EDS One Search  โดยวิทยากรอธิบายวิธีการสืบค้น การจำกัดผลการสืบค้น และการอ้างอิงโดยใช้ เครื่องมือของฐานข้อมูลออนไลน์ที่ทำได้ง่ายมาก  รวมทั้งการใช้เครื่องมือแปลภาษาจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาจีนของฐานข้อมูลทำให้นักศึกษาตื่นเต้นที่มีภาษาจีนให้อ่าน นอกจากนี้นักศึกษาที่อยู่ต่างประเทศหรืออยู่นอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากรยังสามารถเข้าถึงเอกสารฉบับเต็มได้ผ่านระบบ OpenAthens ได้ง่ายอีกด้วย

Read More

พาแม่นั่งรถไฟล่องใต้…สงขลา

ในช่วงเดือนธันวาคม มีวันหยุดติดต่อกันหลายวันเหมาะแก่การไปเที่ยว ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ช่วงวันหยุดเช่นนี้วางแผนเที่ยว ปีนี้ไม่ได้วางแผนไปเที่ยวที่ไหน แต่ก็มีเหตุให้ต้องเดินทางไกลลงใต้ ไปส่งน้องซึ่งทำงานที่จังหวัดสงขลา

 

การเดินทางครั้งนี้ไปแบบกระชั้นชิด มีเวลาให้เตรียมตัวน้อยมาก ตอนแรกคิดไว้ว่าจะไปกันอย่างไรดี จะเอารถที่บ้านไปเอง หรือจะเช่ารถไป ด้วยทางบ้านมีภาระงานจำนวนมาก และช่วงนี้ภาคใต้เป็นช่วงฤดูฝน จึงตกลงกันว่าจะเดินทางโดยรถไฟ ไปกันสามคน แม่ ดิฉัน และน้อง จำได้ว่า ครั้งแรกที่นั่งรถไฟไปนครศรีธรรมราช ตอนนั้นไปด้วยกัน 3 คน คือ พ่อ แม่ และดิฉัน ลองนับเวลาดู โอ้โห ประมาณสิบปีได้ ภาพความทรงจำในครั้งนั้นได้เลื่อนลางไปบ้าง ซึ่งปีนี้เหมือนพาแม่มารำลึกอีกครั้ง

Read More

กวนข้าวตอก….สารทลาว

ประเพณีบุญเดือนสิบ หรือ สารทลาว เรียกอีกชื่อว่า ประเพณีแก้ห่อข้าว เป็นประเพณีที่สำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง หมู่ 2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวลาวเวียงจะเตรียมอาหารคาวหวาน 2 ชุด ชุดแรกนำไปถวายพระที่วัด เมื่อถวายพระแล้วชุดที่สองจะนำไปไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่า เลี้ยงผี แต่ชาวลาวเวียงเรียกว่า ไปแก้ห่อข้าว หมายถึงการแกะห่อข้าวให้บรรพบุรุษกิน โดยนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ ใส่ใบตอง หมากพลู 1 ชุด  จุดธูปหนึ่งดอกบอกกล่าวบรรพบุรุษ อาหารที่นำมาไหว้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละครอบครัว มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งใด ของหวานที่นิยมนำมาทำบุญถวายพระและไหว้บรรพบุรุษ คือ “ข้าวตอก” หรือที่ชาวไทยเรียกว่า “กระยาสารท”

Read More