Tag: ebook

eBook ที่สำนักหอสมุดกลางบอกรับ (จัดซื้อ) สำหรับชาวศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าเรื่องราวของ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง หรือ WebOPAC ซึ่งในส่วนนี้จะเป็น eBook รายเล่มที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อมากกว่า 500 รายชื่อ

วันนี้จะมาบอกกล่าวเพิ่มเติมเกี่ยวกับ eBook ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร จัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร นอกเหนือจาก eBook ดังกล่าวข้างต้น ก็ยังมี eBook อีกหลายฐานข้อมูลที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรบอกรับ ซึ่งจะมาแนะนำให้รู้จักและเข้าใช้งาน ได้แก่

Read More

จะขอยืม ebook จากฐานข้อมูลของ Ebsco ได้อย่างไร

การอ่าน ebook แบบออฟไลน์ คืออย่างไร?

ebook ที่กล่าวถึงนี้คือ ebook ที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์และสามารถสืบค้นได้ด้วยเครื่องมือ One Search  หรือ Ebsco Discovery Service ของ Ebsco ที่มี ebook ทุกสาขาวิชา มากกว่าหนึ่งแสนเล่ม เป็น ebook ที่สามารถเปิดอ่านฉบับเต็มได้ ซึ่งตามปกติ ebook ที่อยู่ในฐานข้อมูลออนไลน์ของต่างประเทศนั้น เมื่อเปิดอ่านจะต้องอ่านในขณะที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย แต่สำหรับ ebook ของ ebsco นี้นอกจากจะเปิดอ่านได้ทั้งเล่มแบบออนไลน์แล้ว ยังเปิดอ่านแบบออฟไลน์ได้ด้วย..เพราะผู้ค้นสามารถ download ebook ฉบับเต็ม หรือทำการยืม ebook ออกจากระบบได้ สามารถกำหนดวันยืมได้ 1-7 วัน  และสามารถเปิดอ่านได้โดยไม่ต้องใช้เครือข่ายคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งมีวิธีการ download และเปิดอ่าน ebook ดังนี้

Read More

Gale eBooks : หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

ก่อนหน้านี้เคยได้บอกเล่าถึงวิธีการใช้ eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งมีการจัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากรไปแล้วว่า สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง http://www.opac.lib.su.ac.th/ (อ่านเพิ่มเติมได้ที่ http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=5370)

วันนี้จะมาบอกเล่าถึง eBook อีกฐานข้อมูลหนึ่งที่มีชื่อว่า Gale eBooks ซึ่งจริง ๆ แล้ว eBook นี้ก็สามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ ของสำนักหอสมุดกลาง ได้เช่นเดียวกับที่เคยกล่าวไปแล้ว แต่เนื่องจาก Gale eBooks มีหน้าแพลตฟอร์มให้ใช้งาน eBooks ที่สำนักหอสมุดกลางจัดซื้อไว้โดยเฉพาะ ซึ่งจะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสำหรับการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์เรื่องที่ต้องการ

Read More

eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร

eBook ที่มีให้บริการในสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (eBook) ที่สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากรจัดหามาเพื่อให้บริการแก่อาจารย์ นักศึกษา และบุคลากร มหาวิทยาลัยศิลปากร ดังนั้นก่อนจะเข้าอ่าน eBook ดังกล่าว หากใช้งานอยู่ภายนอกเครือข่ายมหาวิทยาลัยศิลปากร จำเป็นต้องติดตั้ง VPN และ Set Proxy ก่อน จึงจะสามารถอ่าน eBook ได้

วิธีการใช้งานสามารถใช้งานผ่านเว็บไซต์ทรัพยากรสารสนเทศ สำนักหอสมุดกลาง http://www.opac.lib.su.ac.th/ โดยหลัก ๆ แล้วสามารถทำได้ 2 วิธี

Read More

วิธีหา E-book จากฐานข้อมูล ScienceDirect

ฐานข้อมูล ScienceDirect เป็นฐานข้อมูลทางด้านวิทยาศาสตร์ยอดนิยม นักวิจัย อาจารย์ และนักศึกษาต่างต้องการ download ข้อมูลฉบับเต็มของเรื่องที่ต้องการได้ บางมหาวิทยาลัยที่สามารถบอกรับฐานข้อมูล ScienceDirect ได้ครบทุก Subject ก็จะสามารถ download ข้อมูลได้มาก และในฐานะที่เป็นฐานข้อมูลที่ได้รับความนิยมมาก ผู้ที่ใช้ฐานข้อมูลก็น่าจะได้ใช้ทรัพยากรในฐานข้อมูล ScienceDirect ให้กว้างขวาง นอกจากจะหา Research Article แล้ว ลองหา Text ที่เป็น E-book อ่านด้วยก็จะทำให้เพิ่มสถิติการใช้งานฐานข้อมูลให้มากขึ้นได้   วิธีหา E-book จากฐานข้อมูล ScienceDirect ทำดังนี้

Read More

อ่าน E-book จาก EDS กันเถอะ

ในฐานข้อมูลของ Ebsco Host มี E-book ให้อ่านมากมาย สามารถสืบค้นผ่านช่องทาง Ebsco Discovery Service ได้ โดยเลือกค้นเป็น ebooks และในช่วง Work from home ได้ลองค้นข้อมูลหลายเรื่อง พบ E-book ที่น่าสนใจ และเห็นว่าเนื้อเรื่องน่าจะเหมาะสมสำหรับสถานการณ์ปัจจุบัน มีเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนของเด็กพิเศษ ที่ครอบครัวและโรงเรียนจะต้องมีการสื่อสารกันอย่างดี และอีกเล่มหนึ่งเป็นเรื่องของการเรียนรู้ผ่านการเล่นของเด็ก ขอนำมาแนะนำย่อ ๆ ตามนี้เลยค่ะ

Read More