Author: Rungtiwa Fridee

คิด และทดลองทำ การใช้ LEAN เพื่อพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานหนังสือบริจาคต่อให้เกิดงานที่มีคุณภาพ

          จากการที่ดิฉันได้ศึกษาด้วยการฟังและดูคลิปจาก you tube และการอ่านหนังสือ เกี่ยวกับการนำแนวคิดแบบ LEAN มาใช้ในพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่องค์กรและตัวผู้ปฏิบัติงานนั้น โดยดิฉันได้ศึกษาในหัวข้อ Lean thinking เน้นสร้างคุณค่า และขจัดความสูญเปล่า การกำจัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกไป 8 ประการ คำว่า ความสูญเปล่า 8 ประการหรือ  DOWNTIME ซึ่งในแต่ละตัวอักษรจะมีความหมายที่บ่งชี้ให้นำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้เกิดการพัฒนาแนวทางในการปฏิบัติงานอย่างที่เราและองค์กรคาดหวังไว้ ว่าจะต้องได้งานมากขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น รวดเร็วขึ้น ใช้คนน้อยลง และที่สำคัญค่าใช้จ่ายน้อยลง

Read More

สงสัย! จึงถาม ทำไม? ISBN หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันจึงไม่เหมือนกัน

“ทำไม? ISBN หนังสือชื่อเรื่องเดียวกันจึงไม่เหมือนกัน” คำถามนี้เกิดขึ้นเพราะ มีอยู่วันหนึ่งขณะที่ได้ช่วยตรวจตรวจสอบซ้ำรายการหนังสือภาษาไทย และพบว่า หนังสือมีชื่อเรื่อง ชื่อผู้แต่ง สำนักพิมพ์ ปีพิมพ์ จำนวนหน้า เหมือนกันทุกอย่าง และเป็นหนังสือซึ่งออกให้บริการไปแล้ว แต่ทำไมเลข ISBN ของหนังสือเล่มที่กำลังตรวจสอบซ้ำอยู่ มีเลข ISBN ที่ไม่เหมือนกัน จึงเกิดความสงสัยขึ้นมา จึงได้สอบถามหัวหน้างานและนำตัวเล่มที่กำลังตรวจสอบอยู่ไปให้ดู ระหว่างที่ยังไม่ได้คำตอบ จึงได้ไปหยิบหนังสือที่ออกบริการไปแล้วบนชั้นมาดูว่า พิมพ์เลข ISBN ผิดหรือไม่ แต่ปรากฏว่าข้อมูลไม่ผิด แล้วก็สังเกตุเห็นว่าหนังสือที่เรากำลังตรวจสอบซ้ำอยู่เป็นหนังสือภาษาไทยปกอ่อน ส่วนเล่มที่ออกให้บริการไปแล้วที่อยู่บนชั้นเป็นหนังสือภาษาไทยปกแข็ง

Read More

หนังสือใหม่หาไม่พบ สังเกตอย่างไร

หนังสือหาไม่พบ แม้ว่าหนังสือจะขึ้น สถานะ On shelf คำถามที่ถูกถามบ่อยมากๆและมีเกือบทุกเดือน อย่างน้อยเดือนละ 1-2 ครั้ง ดังนั้นในฐานะที่ผู้เขียนเคยผ่านประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้กรณีหาหนังสือไม่พบ เมื่อหลายปีก่อน หรือแม้กระทั้งมีบุคลากรฝ่ายบริการได้การเขียน Blog เรื่องไปแล้วเมื่อหลายปีก่อน (อ่านเพิ่มเติม : http://www.snamcn.lib.su.ac.th/snclibblog/?p=64331) วันนี้มาอ่านในมุมมองของงานจัดการมรัพยากรซึ่งเป็นงานเบื้องหลังกันดูค่ะ ก่อนอื่นเลยหากเพื่อนผู้ปฏิบัติงานพบว่า หาหนังสือที่ขึ้น สถานะ On shelf ไม่พบ และสงสัยว่าเป็นหนังสือใหม่ ให้เพื่อนๆ ที่กำลังหาสังเกตดูก่อนว่า

Read More

Copy เอกสารด้วยวิธีง่ายๆ

Work from home กับงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า ที่ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมนอกเหนือจากงานประจำที่เป็นตัวชี้วัด คือ การ copy ชื่อเรื่อง วิทยานิพนธ์ ทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ  อาจารย์ที่ปรึกษา บทคัดย่อภาษาไทย และภาษาต่างประเทศ  ไปวางที่  five wold  เพี่อตรวจและแก้ไขคำให้ตรงกับ five pdf ที่เรา copy มา ที่ผิดส่วนใหญ่จะเป็นคำที่มี สระ อำ ทำอย่างนี้ทั้งวัน หรือแม้กระทั้งปฏิบัติงานปกติที่หอสมุด ก็จะต้องแบ่งเวลาไปทำบ้าง

Read More

มื้อเย็นง่ายๆ สู้โควิด-19

เป็นที่รู้กันดีว่าสมุนไพรไทยบ้านเรามีสรรพคุณหลายอย่างและในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ทุกคนก็จะดูแลตัวเองและสมาชิกในครอบครัวกันมากยิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องของสุขภาพ โภชนาการ และอื่นๆ เพื่อทำให้ตนเองและคนในครอบครัวมีสุขภาพแข็งแรงเพื่อต่อสู้กับการระบาดของโรค ไม่ใช่แต่โรคโควิด-19 เพียงอย่างเดียว เมื่อสุขภาพร่างกายแข็งแรง  โภชนาการดี ก็สามารถต่อสู้กับทุก ๆโรคได้ ถ้าเรารู้จักเลือกรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์ต่อสุขภาพ อาหารปรุงสุกใหม่ เป้นทางเลือกที่ดีต่อคนในครอบครัวอันเป็นที่รักด้วยสมุนไพรที่ปลูกกินเอง อย่างเช่น ตะไคร้ ใบกระเพรา ใบมะกรูด และอื่นๆ ที่มีอยู่ในครัว เช่น หัวหอม พริกขี้หนู ข่า บ้านเราครอบครัวเล็กๆ ทำอาหารรับประทานเองทุกมื้อ ด้วยฝีมือเราที่สามารถเลือกสรรวัตถุดิบในการปรุงอาหารเพื่อสุขภาพของคนที่คุณรักได้ด้วยตัวคุณเองด้วยเมนูง่าย ๆ

Read More

ความต่างของ Font ตัวอักษร กับการแก้ไขข้อความใน word

ในช่วงการระบาดของโรคโควิด-19 กับงาน work form home ก็กลับมาอีกครั้งโดยหลีกเลี่ยงไม่ได้ งานของห้องสมุดเป็นงานบริการที่ยังจำเป็นสูงสุดต่อนักศึกษา อาจารย์ บุคลากร และอื่น ๆ ที่ยังต้องใช้หนังสือ รวมถึงงานบริการอื่น ๆ ของหอสมุดอย่างต่อเนื่อง ฉะนั้นหอสมุดจึงหยุดอยู่นิ่งมิได้ จะต้องดำเนินงานต่อตามนโยบายของหอสมุดและผู้บริหาร

บุคลากรหอสมุดทุกคนมีส่วนช่วยผลักดัน และสนับสนุนให้หอสมุดดำเนินงานต่อไปได้อย่างต่อเนือง งานยืม-คืนหนังสือก็ต้องไปปฏิบัติงานที่หอสมุด ซึ่งบุคคลที่ไปปฏิบัติงานก็จะต้องดูแลตัวเองในการป้องกันการระบาดของโรคโควิด-19 ด้วยอย่างเคร่งครัด ส่วนบุคคลที่ปฏิบัติงาน work form home ก็ต้องพร้อมในการติดต่อสื่อสารในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงาน  และต้องปฏิบัติงานตามเวลาราชการ 8.30-16.30 น.

Read More

ทำอย่างไรให้ตรวจหนังสือซ่อมเร็วขึ้น

จากการที่ได้รับงานเพิ่มจากพี่ที่เกษียณอายุราชการไปคืองานหนังสือส่งซ่อมคือการนำหนังสือที่ฝ่ายบริการส่งหนังสือที่ชำรุดมาซ่อมบำรุง เพื่อนำมาเข้าระบบว่าเป็นหนังสือส่งซ่อม (in repair) เพื่อให้เจ้าหน้าที่และผู้ใช้บริการทราบว่าเป็นหนังสือที่ถูกส่งมาซ่อมบำรุง และเมื่อหนังสือซ่อมบำรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะต้องนำมาเขียนเลขหมู่หนังสือใหม่ ชื่อเรื่องหนังสือใหม่ จึงได้ทำสลิปเสียบไว้กับตัวเล่มหนังสือ ในสลิปจะมี่เลขหมู่หนังสือ ชื่อเรื่องหนังสือ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เขียนสันได้ดูโดยไม่ต้องเปิดไปหาเลขหมู่ และชื่อเรื่องในเล่ม และใส่ลำดับที่ของหนังสือซ่อมเพื่อหาตัวเล่มได้ง่ายขึ้นเมื่อมีเจ้าหน้าที่หรื่อผู้ใช้ร้องขอ  สามารถดูจากสลิปที่เสียบไปกับตัวเล่มได้เลย

Read More

เมื่อไม่มี OT เราจะทำ …

จากสถานการณ์โควิดรอบแรกทำให้คนไทยหลายๆ อาชีพตกงาน ขาดรายได้ ทำให้ครอบครัวเกิดความเดือดร้อน ทำให้เกิดความเครียดหรือกระทั่งบางครอบครัวหรือบางคนคิดฆ่าตตัวตายเพราะไม่มีรายได้หรือมีรายได้ไม่เพียงพอเพราะเราคาดไม่ถึงว่าสถานการณ์ของโรคโควิดมันจะรุ่นแรงและอยู่กับเรานาน เราจึงไม่คิดที่จะหาอาชีพหรือหารายได้เสริมจากการทำงานประจำ เช่นเดียวกับหอสมุดเราที่ไม่มี OT ก็เหมือนขาดรายได้หลักไปอย่างหนึ่ง หัวหน้าหอสมุดพูดอยู่เสมอว่าถ้าไม่มีงานทำหรือไม่มี OT เราจะทำอะไรกันให้เราคิดและให้เรามองหาอาชีพเสริมทำกันไว้บ้างเผื่อวันข้างหน้า

Read More

เรียนออนไลน์ได้อะไร

ในช่วงสถานะการโควิท โรงเรียนเกือบทุกโรงเรียนก็จะบริหารจัดการการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนสามารถเรียนรู้ได้อย่างต่อเนื่อง นั้นก็คือการเรียนออนไลน์ และนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่ผู้ปกครองทุกคนก็จะต้องมีเวลาให้กับบุตรหลานตัวเองในเรื่องของการเรียนผู้ปกครองบางคนก็ไม่มีเวลามานั่งเรียนกันบุตรหลาน ก็จะต้องตามมาเรียนที่หลัง ในแง่ดีของการเรียนออนไลน์มันก็มีมากข้อเสียก็มีเยอะ แต่มันก็ต้องเป็นไปตามสถานการณ์ กับการที่เราต้องมานั่งเรียนกับบุตรหลานมันก็เป็นเรื่องที่ดีอีกอย่างหนึ่งคือเราได้เรียนรู้ไปกับเขาวิชาเรียนบางวิชาผู้ปกครองอาจจะยังไม่เคยได้เรียนรู้ด้วยซ้ำ หรือเคยเรียนมาแต่ลืมไปหมดแล้ว

Read More

ฉัน (books) อยากเปลี่ยนสถานะ

ฉัน (books) อยากเปลี่ยนสถานะจังเลย… ฉัน (books) อยู่ในสถานะ cataloging อยู่กับบรรณารักษ์ catalog น๊านนานรู้สึกเบื่อจังเฮอ.. ฉัน (books) อยา่กออกไปหาเพื่อนๆที่สถานะ on shelf จังมีเพื่อนตั้ง 4 ชั้นกว่าจะได้ออกไปก็ต้องรอให้บรรรณารักษ์เขาอนุญาติให้ออกไป อยากออกไปคุย ไปอยู่ใกล้ๆ ไปอยู่ข้างๆ เพื่อนบ้าง ฉัน (boos) อยากให้มีคนเห็นรูปร่างหน้าตาของฉัน (books) เร็วๆบ้าง ฉัน (books) อยากให้มีคนหยิบฉัน (books) ไปอ่าน หยิบฉัน (books)ไปดูบ้าง หรืออาจจะพาฉัน (books) ไปเที่ยวนอกห้องสมุดบ้าง ฉัน (books) อยากเดินทางไปเที่ยวต่างจังหวัดกับบุรุษไปรษณีย์ ในที่ต่างๆบ้าง ฉัน (books)จะทำยังไงดี ใครกันน่ะที่จะช่วยพาฉัน    (books) ออกจากสถานะ cataloging เป็น on shelf

Read More