Category: เรื่องทั่วไป

วารสารชีวจิต

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เป็นสมาชิกวารสารชีวจิต กำหนดออก รายปักษ์  จัดพิมพ์ปฐมฤกษ์ เมื่อวันที่  16 ตุลาคม 2541

หอสมุดฯมีให้บริการตั้งแต่ฉบับปฐมฤกษ์ ปีที่ 1- ปีปัจจุบัน

ผู้จัดพิมพ์ วารสารชีวจิต : บริษัท อมรินทร์บุ๊ค เซ็นเตอร์ จำกัด

เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของสุขภาพ  และสาระความรู้ที่ทันสมัย  มีคอลัมภ์หลากหลายผู้อ่านสามารถเลือกอ่าน และนำประโยชน์จากวารสารมาใช้ในการดำเนินชีวิตให้มีความสุข โดยเฉพาะขณะนี้มีการเกิดโรคระบาดจึงจำเป็นต้องหาความรู้จากสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ เพื่อหาวิธีการป้องกันรักษาโรค ไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย

Read More

การวางแผนการจัดหาวารสารภาษาไทย

งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศ มีหน้าที่จัดหาทรัพยากรสารสนเทศทุกประเภท ได้แก่หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ์ และฐานข้อมูล

วารสาร (Serials) หมายถึง สิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์เผยแพร่อย่างต่อเนื่อง อาจมีกำหนดออกแน่นอน และไม่แน่นอนโดยมีการระบุหมายเลขหรือลำดับ วัน เดือน  ปี ในแต่ละฉบับ มีการกำหนดออกเช่น รายวัน (Daily) รายปักษ์ (Semi-monthly) , รายสัปดาห์ (weekly), รายเดือน (monthly), รายสองเดือน (bimonthly), รายไตรมาส (quarterly), รายครึ่งปี (Semi-annual)

Read More

การปลูกผักอินทรีย์

การปลูกผักอินทรืย์ เป้าหมายเพื่อ การพึ่งพาตนเอง ผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัยและเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ในการปลูกผักอินทรีย์ปลอดสารเคมีไว้บริโภคเองในครัวเรือน  เพื่อลดรายจ่ายค่าอาหารในภาวะที่ข้าวปลาอาหารมีราคาแพงขึ้น เนื่องจากวิกฤตราคาน้ำมันและการเงินเฟ้อ เพื่อลดปริมาณขยะ จากการนำเศษอาหาร และเศษพืชภายในบ้านเปลี่ยนมาเป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับปลูกพืชผัก สิ่งสำคัญในการปลูกผัก คือ ความสุขของตัวเราเอง และประหยัดค่าใช้จ่าย และดำเนินชีวิตแบบพอเพียง ตามพื้นที่ใช้สอยที่มี นอกจากนี้ ยังช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม

วัสดุอุปกรณ์

1.กระถางพลาสติก ขนาด 8 นิ้ว

2.ส่วนผสมของดินปลูกผัก ได้แก่ดิน ปุ๋ยหมัก ขี้วัว แกลบดิน แกลบเผา เศษใบไม้

Read More

Ko-fi แพลตฟอร์มสร้างรายได้แก่เหล่าครีเอเตอร์


…สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
SNC Library Podcast 📻 รายการวิทยุออนไลน์
📣 ที่จะร้อยเรียง สาระ 1000 เรื่องราว สรรหามาเล่า
🎧 โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ดิฉัน นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ…

Read More

มาล้างผักกัน

ทุกคนทุกครอบครัวต้องเคยกินผัก การกินผักสิ่งสำคัญที่ต้องทำคือ “การล้างผัก” ผักที่หาซื้อมาจากท้องตลาด ไม่ใช่ว่าจะสะอาดปลอดภัย มักมีสารเคมี สารพิษ ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ ตกค้างอยู่บนลำต้นและใบของผัก ซึ่งสารเคมีและสารพิษเหล่านั้นมาจากกระบวนการเพาะปลูกผักก่อนจะมาถึงมือผู้บริโภคอย่างเรา หรือแม้แต่เชื้อโรคในอากาศที่อาจติดมาจากกระบวนการขนส่งผักจากสวนมาขายในตลาด ก่อนจะมาสู่ครัวของเรา

โดยส่วนตัวที่บ้านผู้เขียนมักมีผักที่ใช้ทำอาหาร และผักสดเป็นเครื่องเคียงในการกินอาหารในแต่ละมื้อ มีทั้งผักที่ซื้อมาจากตลาด และผักที่ปลูกเองในบ้าน ซึ่งผักที่ซื้อมามีทั้งที่ปลูกในสวนทั่วไป ผักที่ปลูกแบบออแกนนิค ผํกที่ชาวบ้านปลูกในสวนหลังบ้านแล้วนำมาขาย ซึ่งผักเหล่านี้ไม่มีอะไรมาการันตีว่า สะอาดปลอดภัย หรือแม้แต่ผักที่ผู้เขียนปลูกเองในสวนหลังบ้าน ก่อนจะนำมาบริโภคควรต้องล้างทำความสะอาดเสียก่อนทุกครั้ง

 

 

Read More

เอกลักษณ์ “แมวไทย”

เมื่อปลายเดือนที่ผ่านมาได้มีโอกาสร่วมเล่าเรื่องหนังสือที่สวน พี่พร้อม ตอน “แมว แมว” กับพี่พร้อมอีก 5 คน เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ที่ดี และน่าจดจำ เพราะตอนนั้นดิฉันตื่นเต้น และประหม่ามาก ๆ ซึ่งเป็นการเล่าเรื่องหนังสือและพูดคุยแบบนี้เป็นครั้งแรก แต่ก็ได้รับกำลังใจจากพี่พร้อมทุกคนเป็นอย่างดี ทำให้ลดอาการประหม่า และผ่านมาได้ด้วยดีค่ะ

ที่บ้านดิฉันได้เลี้ยงแมวเพศผู้ ขนสีน้ำตาลทั้งตัวและมีสีขาวแซมเล็กน้อย ชื่อว่า “สองสี” ดิฉันมีความคุ้นชินกับเจ้าสองสีมาก เมื่อต้องเล่าเรื่องหนังสือ จึงทำการบ้าน เก็บข้อมูล อ่านเพิ่มเติม ทำให้เห็นมุมน่ารัก ๆ ของแมวมากขึ้น

Read More

เบาหวานกับการฉีดอินซูลิน

ครั้งแรกของการฉีดยาอินซูลีนให้กับมารดาป่วยเป็นโรคเบาหวาน สำหรับการฉีดยาอินซูลีนครั้งแรก อาการสั่น กลัวเข็ม แต่ความจำเป็นต้องฉีดให้กับมารดา ก่อนการฉีดควรเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม ได้แก่ ยาอินซูลีน, เข็มสำหรับฉีดอินซูลีน, แอลกอฮอล์และสำลี เมื่อเตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้ว

            

Read More