ประวัติโดยสังเขป นายไพบูลย์  พวงสำลี ทนายนักอนุรักษ์ท้องถิ่น เป็นชาวจังหวัดนครปฐมโดยกำเนิด เขาเกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2502 เป็นบุตรคนที่

Read More

นครปฐม เป็นดินแดนทวารวดี ซึ่งมีการพบวัตถุโบราณ อันเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งนอกจากจะพบได้ทั่วไปในบริเวณ เมืองโบราณแล้ว ยังพบในเส้นทางคมนาคมหลักสมัยโบราณ คือทางน้ำ ดังที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม บ้านสระอ้อ

Read More