เล่าทีละเรื่องเมืองนครปฐม: #5 สะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ด้านทิศเหนือเดิมเป็นสะพานไม้

 

สะพานข้ามคลองเจดีย์บูชา ด้านทิศเหนือของพระปฐมเจดีย์ เดิมสมัยรัชกาลที่ ๕ เป็นเพียงสะพานไม้ เมื่อเข้าสู่สมัยรัชกาล ที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๖๐ ทรงมีพระราชดำรัสขณะเสด็จฯ แปรพระราชฐาน ณ พระราชวังสนามจันทร์ ให้จางวางตรีพระยามหินทรเดชานุวัตน์ สร้างสะพานถาวรขึ้น คือ สะพานเจริญศรัทธา ภาพนี้สันนิษฐานว่าเป็นช่วงงานนมัสการประจำปี ที่มักคุ้นเคยเรียกกันว่า “งานกลางเดือน ๑๒” ซึ้งจะมีประชาชนจากทั่วสารทิศเดินทางทั้งทางน้ำ ทางบก มาสักการะพระปฐมเจดีย์ บริเวณมุมล่างซ้ายมือใกล้องค์พระเจดีย์ มีสิ่งปลูกสร้างเข้าใจว่าเป็นกุฏิสงฆ์ ซึ่งในพ.ศ.๒๕๕๘ ยังมีการกล่าวถึงในเอกสารเมื่อจะตัดถนนถึงสถานิรถไฟว่ากิดขวางทาง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *