เปรียบเทียบวัตถุจากเรือโบราณพนมสุรินทร์ กับวัตถุที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม นครปฐม

นครปฐม เป็นดินแดนทวารวดี ซึ่งมีการพบวัตถุโบราณ
อันเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งนอกจากจะพบได้ทั่วไปในบริเวณ
เมืองโบราณแล้ว ยังพบในเส้นทางคมนาคมหลักสมัยโบราณ
คือทางน้ำ ดังที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม
บ้านสระอ้อ ม.2 ต.ธรรมศาลา ซึ่งจะนำเสนอภาพเปรียบเทียบวัตถุ
จากเรือโบราณพนมสุรินทร์ ต.พันท้ายนรสิงห์ สมุทรสาคร
กับวัตถุที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม บ้านสระอ้อ ม.2 ต.ธรรมศาลา นครปฐมรรมศาลา นครปฐม ดังนี้

 

บรรยายและภาพประกอบโดย นฤมล บุญญานิตย์

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *