เล่าทีละเรื่องเมืองนครปฐม: #3 เปิดสโมสรเสือป่ามณฑลนครไชยศรี

ใน ร.ศ. ๑๓๐ มีพิธีการเปิดสโมสรเสือป่า โดยวันที่ ๑๓ กันยายน มีพระสงฆ์ มาเจริญพระพุทธมนต์  รุ่งขึ้น วันที่ ๑๔ กันยายน เวลาเช้าพระยาสุนทรบุรี ข้าหลวงเทศาภิบาลมณฑล ได้จัดอาหารบิณฑบาตเลี้ยงพระสงฆ์ ที่เจริญพระพุทธมนต์วานนี้ พร้อมถวายเครื่องไทยธรรม จากนั้นช่วงบ่าย สมาชิกเสือป่าและลูกเสือ มณฑลนครไชยศรี ได้ตั้งแถวที่ถนนหน้าที่พักกองเสือป่ามณฑลนครไชยศรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนหน้าพระ ตรงกับประตูยักษ์ พระปฐมเจดีย์ คอยรับเสด็จฯ เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระมงกกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงเครื่องครึ่งยศเสือป่า เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนตร์พระที่นั่ง จากพระราชวังสนามจันทร์ มาทำพิธีเปิดป้าย ซึ่งป้ายนี้มีรูปหัวเสือติดอยู่เหนือป้ายตัวอักษร ว่า  “ที่พักกองเสือป่า” ในการนี้เสือป่าที่มาชุมนุมได้รับพระราชทานเลี้ยงของว่างและมีฉลากของแจกด้วย ความดังกล่าวได้ประกาศ ลงในราชกิจจานุเบกษา วันที่ ๒๔ กันยายน  ร.ศ. ๑๓๐ เล่ม ๒๘ หน้า ๑๓๓๐ เรื่อง การเปิดสโมสรสถานกองเสือป่า มณฑลนครไชยศรี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *