สืบเนื่องจาก “ชมรมอนุรักษ์ฟิล์มเก่า ฟิล์มกระจก ภาพถ่ายขาวดำ” ได้มอบไฟล์ภาพเก่าของจังหวัดนครปฐม ให้แก่ศูนย์ข้อมูลภาคตะวันตก หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อครั้งจัดเสวนาภาพเก่าเมืองนครปฐม ในงานเปิดบ้านทับแก้ว เมื่อหลายปีก่อน

Read More

ประวัติโดยสังเขป นายไพบูลย์  พวงสำลี ทนายนักอนุรักษ์ท้องถิ่น เป็นชาวจังหวัดนครปฐมโดยกำเนิด เขาเกิดเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2502 เป็นบุตรคนที่

Read More

ทัศนียภาพวิหารด้านทิศเหนือซึ่งประดิษฐานพระร่วงโรจน์ฤทธิ์ฯ มองจากสถานีรถไฟนครปฐมผ่านสะพานเจริญศรัทธา วิหารทิศด้านทิศเหนือ ก่อนปรับแปลงเป็นวิหารพระร่วงฯ พี่น้องชาวนครปฐมและทุกๆ ท่าน ทราบหรือไม่ว่า วิหารทิศด้านทิศเหนือ คือวิหารพระร่วงฯ ของพระปฐมเจดีย์

Read More

การประดับประดา “สะพานเจริญศรัทธา” ในวันพระราชพิธีเปิดสะพาน      ซุ้มประตู (ภาพขวา หากสังเกตจากภาพนำเรื่องจะเห็นอยู่ตำแหน่งกลางภาพไกลๆ)  ซุ้มนี้สร้างขึ้นประดับในโอกาสเสด็จฯ เปิด “สะพานเจริญศรัทธา”

Read More