Category: พิพิธภัณฑ์/ศูนย์การเรียนรู้

ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง

พาลูกเที่ยวป่า ตอน ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงฯ

วันนี้มีโอกาสพาเด็ก ๆ มาปล่อยป่าค่ะ ที่ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุงฯ แห่งนี้ เปิดให้บริการสำหรับผู้เข้าเยี่ยมชมทั่วไป โดยเป็นการเดินเยี่ยมชมเองตามอัธยาศัย ต้องทำการจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะ โดยเปิดให้บริการเยี่ยมชม 2 รอบ/วัน คือ
 
⏰รอบเช้า : 9.00-12.00 น.
⏰รอบบ่าย : 13.00-16.00 น.
 
ที่นี่…มีกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับป่าไม้ ระบบนิเวศ และสิ่งแวดล้อมประจำทุก ๆ เดือน รวมถึงสามารถเข้ามาติดต่อทำกิจกรรมธรรมชาติอื่น ๆ ตามที่สนใจ เช่น เกมเรียนรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่าและสิ่งมีชีวิต, กิจกรรม Workshop ประดิษฐ์สิ่งของธรรมชาติ หรือกิจกรรมอาสาสมัครต่าง ๆ เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเรียนรู้ถึงการใช้ทรัพยากรเหล่านั้นอย่างรู้คุณค่า และร่วมตระหนักในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ที่สำคัญ เข้าชมฟรี!!! ค่ะ
Read More

ฟิล์มกระจกของหม่อม

หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีภารกิจตามปกติเช่นเดียวกับห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาอื่นๆ
ทั้งนี้ ห้องสมุดบางแห่งอาจจะมีการจัดทำ หรือ รวบรวมคอลเลคชั่นพิเศษต่างๆ ขึ้น
อันเนื่องด้วยหลากหลายสาเหตุ หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ก็เช่นกัน
เรามีคอลเลคชั่นพิเศษของบุคคลสำคัญ ผู้มีคุณูปการต่อการศึกษาและต่อมหาวิทยาลัยศิลปากร
2 ท่าน คือ ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงปิ่น มาลากุล และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ เจตนา นาควัชระ

 

Read More

เที่ยวเมืองรอง : วัดขนอนหนังใหญ่

หากเอ่ยถึงเมืองรอง ที่มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย และไม่ไกลจากกรุงเทพฯ มากนัก หลายคนคงนึกถึงจังหวัดราชบุรี คำขวัญประจำจังหวัดราชบุรี คือ คนสวยโพธาราม คนงามบ้านโป่ง เมืองโอ่งมังกร วัดขนอนหนังใหญ่ ตื่นใจถ้ำงาม ตลาดน้ำดำเนิน เพลินค้างคาวร้อยล้าน ย่านยี่สกปลาดี จากคำขวัญที่ได้กล่าวมานั้น แสดงให้เห็นว่า จังหวัดราชบุรี มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายแห่ง เช่น ถ้ำเขาบิน ถ้ำจอมพล  ตลาดน้ำดำเนินสะดวก วัดเขาช่องพราน และหนึ่งในนั้น คือ วัดขนอนหนังใหญ่

 

Read More