Author: Narumon Boonyanit

กระดาษเก่า…เล่าอะไร ตอนที่ 2

รัชกาลที่ 6 ประทับพระเก้าอี้สนาม ณ กลางทุ่ง ต.บ้านไร่ จ.ราชบุรี เบื้องหลังคือนายเสือป่าและนักเรียนมหาดเล็กรับใช้ ม.ล.ปิ่นฯ นั่งลำดับ 2 จากขวา ภาพคล้ายนี้เป็นภาพประกอบในหนังสือ การซ้อมรบเสือป่า พ.ศ. 2462 และพระราชวังสนามจันทร์ ด้วย

ผู้เขียนเล่าความ เรื่อง กระดาษเก่า…เล่าอะไร ไว้ใน Blog (2) ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 กระดาษต้นทางมาด้วยเหตุจากการร่วมเป็นคณะทำงานจัดทำและปรับปรุงทะเบียนสิ่งของในคอลเลคชั่นพิเศษของห้องสมุด คือ ห้องอนุสรณ์ศาสตราจารย์ ม.ล. ปิ่น มาลากุล ซึ่งผู้เขียนดำเนินการในส่วนกลุ่มเอกสารลายลักษณ์ และได้นำเอกสารชิ้นหนึ่งมาเล่าสู่ คือ การแสดงปาฐกถา เรื่อง การศึกษาสมัยรัชกาลที่ 6 ของ ม.ล.ปิ่น มาลากุล ณ โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2513 เอกสารดังกล่าวนี้ เป็นต้นฉบับลายมือเขียน (ฉบับร่าง) ของท่าน ซึ่งตามหลักการของจดหมายเหตุ (Archives) เอกสารส่วนบุคคลที่ผ่านการประเมินว่ามีคุณค่านั้นนับเป็นเอกสารสำคัญประเภทหนึ่ง บทความได้กล่าวถึงคุณค่าในด้านเนื้อหา ด้านกายภาพ ตลอดจนการบำรุงรักษาและการอนุรักษ์ ติดตามรายละเอียดความเดิม ได้ที่ลิงค์ www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?paged=2&author=12

Read More

Ko-fi แพลตฟอร์มสร้างรายได้แก่เหล่าครีเอเตอร์


…สวัสดีค่ะท่านผู้ฟัง ขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการ
SNC Library Podcast 📻 รายการวิทยุออนไลน์
📣 ที่จะร้อยเรียง สาระ 1000 เรื่องราว สรรหามาเล่า
🎧 โดย หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
ดิฉัน นฤมล บุญญานิตย์
บรรณารักษ์งานบริการสารสนเทศ ทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการค่ะ…

Read More

เมื่อศิลปากรรับปริญญาครั้งแรก


ปริญญาบัตรใบแรก ออกแบบโดยศาสตราจารย์ ชลูด นิ่มเสมอ
นักศึกษา ป.ตรี คณะจิตรกรรมปฏิมากรรมคนแรกที่จบการศึกษา
และได้เข้ารับพระราชทานปริญญาเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2507

Read More

ไหว้บ๊ะจ่าง…เทศกาลไหว้ครั้งที่ 4 ของปี

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ ไหว้ขนมจ้างนั้น
เดิมทีเกิดจากการบูชาเทพเจ้ามังกร ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์
ที่เคารพบูชาของชาวไป่เยว่มาตั้งแต่สมัยอดีต
การสักตัวด้วยรูปมังกรของพวกเขา
จึงเป็นสัญลักษณ์บ่งว่าตนคือลูกหลานมังกร

ชาวไป่เยว่นั้นเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งแต่ช่วงกลางลงไปยังตอนใต้
พวกเขาใช้พาหนะเดินทางคือเรือที่ทำจากไม้ท่อนเดียว
ในอดีตจึงมีการจัดแข่งพายเรือมังกร
เพื่อเป็นการเคารพบูชาเทพเจ้ามังกร
ในการแข่งเรือพายนั้นจะมีการนำอาหาร
ใส่ลงกระบอกไม้ไผ่ หรือห่อด้วยใบไม้แล้วโยนลงน้ำ
เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้ามังกร
ให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลาน

Read More

Digital Content…มาเป็นนักเขียนกันเถอะ

ดิฉันตั้งท่าเงื้อง่า มาหลายเพลา ว่าจะๆ เขียน blog ขาดแต่ฤกษ์ยาม จึงยัง ยัง และยัง

วันนี้ ขอใช้โอกาสสักนิด
เรื่องของเรื่องคือ มีโอกาสเข้าร่วมอบรมโครงการ Digital Content
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นสำหรับบุคลากรสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร
ที่สำคัญ คือ เปิดกว้างให้เข้าร่วมตามความสมัครใจ
สว ยั่งอิฉันเห็นหัวข้อน่าสนใจก็ไม่รีรอด้วยเห็นว่าเป็นการเพิ่มองค์รู้
ที่มีอยู่น้อยนิดแค่เพียงพอแก่การทำมาหารับทานได้ประมาณหนึ่ง

Read More

SNC Library Podcast วันนี้ WordPress ก็มา

การก้าวมาสู่ขวบปีที่ 3 ของรายการวิทยุออนไลน์
ที่อิฉันจัดทำ คือ SNC Library Podcast นั้น
จะว่าไป คือ งมๆ งงๆ ทำตามประสา สว.
ที่ยังสนุกสนานที่จะเล่นกับเทคโนโลยี แบบ snake สเนค fish ฟิช

แล้ววันนี้อิฉันก็หมดข้อกังขา กับแอพลิเคชั่น Anchor podcast
และกลับหลงรักนางมากกกกกก ยิ่งขึ้น

Read More

SNC Library Podcast ย่างก้าวขวบปีที่ 3: การแบ่งปันความรู้

สัญญาผูกพัน จากสิ่งที่ได้รับมอบหมาย ให้ทำ Podcast
ที่บ่องตรง!! วินาทีแรกที่ได้รับโจทย์มา…อย่าง งง!!
อย่าว่าแต่ถามว่ามันคืออะไร
เป็นว่านั่นคือ ครั้งแรก ที่ได้ยินคำเรียกสิ่งนี้

เมื่อได้รับขยายความจากหัวหน้าหอสมุดฯ สนามจันทร์
ว่าเป็นการจัดรายการวิทยุออนไลน์
อิฉัน มิรอช้าดังที่เคยกล่าวไว้เมื่อปีก่อนว่า
การจัดรายการวิทยุนั้น เป็นความชื่นชอบส่วนบุคคล
โดยได้เล่าที่มาของการจัดรายการ Podcast ไว้
เรื่อง SNC Library Podcast script 4 ชั่วโมง เล่าได้ภาพเดียว
ตัวอย่างการเตรียม script รายการดูได้ตามลิงค์บทความ
http://www.snc.lib.su.ac.th/kmblog/?p=4546

Read More