พระปฐมเจดีย์ ชาวบ้านในจังหวัดนครปฐม มักเรียกสั้นๆ ว่า องค์พระ ซึ่งพระเจดีย์องค์เดิมที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จธุดงค์มาพบเมื่อยังทรงผนวช โดยทรงเชื่อว่าเป็นเจดีย์แห่งแรกในสยามซึ่งบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ

Read More

ก่อนอื่นจะขอเล่าต้นเหตุและสิ่งจูงใจที่จะนำมาสู่การสำรวจโบราณคดีในจังหวัดนครปฐม ผมมีความสนใจเรื่องราวประวัติศาสตร์มาก่อนหน้านี้แล้ว ด้วยเป็นเพราะมีอาชีพทนายความมีโอกาสได้เดินทางไปบ้านลูกความในที่ต่าง ๆ ในจังหวัด จึงได้สอบถามเรื่องราวที่มีในท้องถิ่น ถามถึงสิ่งของที่พบในพื้นดินตามสถานที่ต่าง ๆ ลูกความรายหนึ่งที่บ้านทะเลบก ตำบลกระดีบ

Read More
ภาพที่ ๕ แผ่นดินเผาทรงกลมที่ขุดค้นพบเมื่อวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ที่ผ่านมา ผู้เขียนพร้อมคณะผู้สนใจเรื่องราวของประวัติศาสตร์ เฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ภายหลังได้รับแจ้งข่าวจากน้องในกลุ่มว่าขณะนี้กำลังมีการขุดแหล่งโบราณคดีที่ ต.ทุ่งน้อย อ.เมือง จ.นครปฐม

Read More