สำนักงานเทศบาลนครนครปฐมหลังเก่า หรือเทศบาลเมืองเดิม สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๐ ต่อมาราว พ.ศ. ๒๕๕๐ ได้มีการรื้อถอนอาคารหลังเดิมเพื่อจะสร้างใหม่เป็นอาคาร ๕

Read More

การประดับประดา “สะพานเจริญศรัทธา” ในวันพระราชพิธีเปิดสะพาน      ซุ้มประตู (ภาพขวา หากสังเกตจากภาพนำเรื่องจะเห็นอยู่ตำแหน่งกลางภาพไกลๆ)  ซุ้มนี้สร้างขึ้นประดับในโอกาสเสด็จฯ เปิด “สะพานเจริญศรัทธา”

Read More