ภาพถ่ายโบราณภาพนี้ นับเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่หายากภาพหนึ่ง ก่อนจะอธิบายถึงภาพ ขออนุญาตแจ้งที่มาของภาพ เพื่อเป็นเกียรติ และแสดงความอาลัยต่อการจากไป ของ อ.Laurent Hennequin อดีตอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาฝรั่งเศส

Read More

นครปฐม เป็นดินแดนทวารวดี ซึ่งมีการพบวัตถุโบราณ อันเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งนอกจากจะพบได้ทั่วไปในบริเวณ เมืองโบราณแล้ว ยังพบในเส้นทางคมนาคมหลักสมัยโบราณ คือทางน้ำ ดังที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม บ้านสระอ้อ

Read More