Tag: การแนะนำหนังสือ

วันละเล่มByพี่พร้อม

วันละเล่มByพี่พร้อม เป็นการแนะนำหนังสือใหม่ของหอสมุดฯ โดยการนำข้อความที่น่าสนใจของหนังสือ มาแนะนำ โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านทางโซเชียล ซึ่งวันละเล่มByพี่พร้อม เริ่มทำการประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2564 เดิมทีหนังสือที่นำมาแนะนำจะเป็นหนังสือภาษาไทย แต่ปัจจุบันได้เพิ่มการแนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ ได้เริ่มประชาสัมพันธ์ เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2565 ผู้แนะนำหนังสือภาษาอังกฤษ น้องป๊อป บรรณารักษ์ใหม่ของหอสมุดฯ ส่วนเรามีหน้าที่แนะนำหนังสือภาษาไทยและรวบรวมเนื้อหา จัดวันเพื่อประชาสัมพันธ์ระหว่างหนังสือภาษาไทย และภาษาอังกฤษ อีกทั้งตรวจสอบความถูกต้องของข้อความ การเขียนบรรณานุกรม รวมถึงได้คำแนะนำจากหัวหน้าหอสมุดฯ อยากให้เพิ่มเติมบรรณานุกรม และคำอธิบายเนื้อหาเพื่อช่วยในการตัดสินใจแก่ผู้ใช้บริการ

Read More

#วันละเล่ม

แนะนำหนังสือ by #วันละเล่ม

เริ่มจากหัวหน้าหอสมุดปิ้งไอเดีย อยากให้มีการแนะนำหนังสือใหม่ โดยมอบหมายให้งานจัดการทรัพยากรสารสนเทศดำเนินการ หัวหน้างานได้อธิบายงานเพิ่มเติมให้กับ Cataloger ได้เข้าใจใน คอนเซ็ปงานที่ต้องการ เพียงหา content ในตัวเล่ม มาประชาสัมพันธ์ แค่ข้อความสั้น ๆ น่าสนใจ หรือคำคมประมาณนี้ ด้วยความที่หัวหน้าหอสมุดได้สั่งการมาพักใหญ่แต่ไม่ลงมือทำสักที รู้สึกว่า อืม…ตัวเรานะหนึ่งใน cataloger งานแค่นี้ยังไม่ลงมือทำอีก จึงคิดสู้ (ผูกผ้าที่หน้าผาก) สู้ทำเถอะตัวเรา จึงเริ่ม!!

Read More

แนะนำหนังสือสไตล์แม่และเด็ก

ต้องขอเกริ่นก่อนว่าเหตุใดทางหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ มีการแนะนำหนังสือผ่านสถานที่ต่างๆ ในมหาวิทยาลัย เพราะช่วง COVID-19 ระบาด มหาวิทยาลัยต้องงดการเรียนการสอน นักศึกษาต้องกลับบ้านดูแลตัวเองให้ดีในช่วงนี้ หน่วยงานให้บริการอย่างหอสมุดฯ ต้องงดให้บริการผู้ใช้แบบ Walk in ทางหอสมุดฯ จึงมีไอเดียว่า ถ้านักศึกษาคิดถึงสถานที่ คิดถึงบรรยากาศมหาวิทยาลัย เราจะทำอย่างไรให้เขาหายคิดถึง จึงเป็นที่มาของการถ่ายภาพแนะนำหนังสือกับสถานที่ต่างๆ ของมหาวิทยาลัย แม้งดให้บริการแบบ Walk in แต่ยังคงให้บริการอยู่ กรณีต้องการหนังสือเพียงส่งคำขอไปทางอีเมล์หอสมุดฯ จะมีพี่พร้อมคอยให้บริการหยิบตัวเล่มให้

Read More

“เดอะทีม” ห้องสมุดทับแก้ว ให้บริการกันอย่างไร วันเผชิญภัย COVID-19

         มารู้จัก “พี่พร้อม” New normal ของบริการห้องสมุด
Read More