Category: การบริการ

พลังบวก: บริการวารสาร

การให้บริการวารสารของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์มี 2 รูปแบบ คือ รูปแบบที่ 1 ชั้นปิด (Closed shelf) และรูปแบบที่ 2 ชั้นเปิด (Open shelf) โดยการบริการแบบชั้นปิด (Closed shelf) ไม่อนุญาตให้ผู้ใช้หยิบตัวเล่มได้เอง ส่วนการบริการแบบชั้นเปิด (Open shelf) ผู้ใช้สามารถหยิบตัวเล่มวารสารได้เองที่ชั้นวารสาร

Read More

บริการห้องละหมาด : หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

ห้องละหมาด (Prayer Room) เป็นบริการพิเศษที่หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ สำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้จัดไว้สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ให้ได้มีสถานที่ปฏิบัติศาสนกิจทางศาสนาได้ตลอดเวลาที่เข้ามาใช้บริการในหอสมุดฯ โดยจัดสถานที่ ณ บริเวณชั้น 3 อาคารหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่เข้ามาใช้ห้องละหมาด เช่น ผ้าปูรองพื้นสำหรับละหมาด เป็นต้น

ในวันเสาร์ที่ผ่านมา ดิฉันได้มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานทางเข้า ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการหอสมุดฯ สามารถเข้าใช้ห้องละหมาดได้หรือไม่ ดิฉันจึงแจ้งผู้ใช้บริการว่าสามารถเข้าใช้ได้

Read More

การเรียนรู้งานบริการสารนิเทศ

ช่วงนี้ดิฉันมาเรียนรู้งานบริการสารนิเทศ งานหลัก ๆ คือ การสนับสนุนการวิจัย เช่น การอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การค้นหาข้อมูลวิจัยของนักวิจัยในมหาวิทยาลัย การเขียนบรรณานุกรม APA 7 โดยศึกษาจากเว็บไซต์ APA  การใช้ฐานข้อมูล Scopus

จากการเรียนรู้ คราวนี้ถึงช่วงปฏิบัติจริง นอกจากการทำ SU’s Intellectual Showroom ยังได้ออกไปอบรมการใช้โปรแกรม EndNote การสืบค้นฐานข้อมูลออนไลน์ให้แก่ นักศึกษา อาจารย์ มีการจัดอบรมในห้องสมุดและไปอบรมที่คณะ จากการได้ติดตามไปเรียนรู้ ทั้งแบบสังเกตการณ์และเป็นผู้ช่วยสอน หลังจากการอบรมเสร็จสิ้น จะกลับมาพูดคุยประเด็นต่าง ๆ ที่พบเจอจากการจัดอบรม ซึ่งแต่ละครั้งที่ไปอบรมจะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละสถานการณ์ แม้จะอบรมในหัวข้อเดียวกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้

Read More

การใส่เลขหน้าในการอ้างอิงนามปี

วันหนึ่ง…ได้รับคำถามส่งต่อจากน้องแอน ให้ตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการให้ที ข้อความว่า

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ค่ะ ปัจจุบัน การอ้างอิง apa 7 ไม่ต้องใส่เลขหน้าแล้วใช่มั้ยคะ เช่น เมื่อก่อน apa 6 ใช้ (พรชัย เตชะ, 2564, น. 15-20) พอเป็น apa 7 ก็เหลือแค่ (พรชัย เตชะ, 2564)

Read More

บริการด้วยใจ Library@Place

แต่เดิมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ได้มีการจัดกิจกรรม Library@Place : การให้บริการยืม-คืน หนังสือประกอบการสอน ณ คณะวิชาต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ทำให้หอสมุดฯ ได้หยุดดำเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด และ Social Distancing ซึ่งหอสมุดฯ ได้อำนวยความสะดวก ด้วยการดำเนินการในต่ออายุหนังสือที่อาจารย์มีการยืมเพื่อประกอบการสอนอยู่ ให้จนถึงภาคการศึกษาปัจจุบัน (ภาคการศึกษาที่ 2/2565)

Read More

Love at First Sight

กิจกรรม Love at First Sight ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-7 กรกฎาคม 2566 “พี่พร้อม” ได้จัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้น้องใหม่ได้รู้จักทั้งหอสมุดฯ และงานบริการต่าง ๆ เช่น ชวน Add Line official ของสำนักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมสมัครเพื่อรับข่าวสาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้เกิดเป็นค่าปรับหนังสือ สิทธิการยืม ทรัพยากรของห้องสมุด เช่น หนังสือ บอร์ดเกม

นอกจากนี้ อีกหนึ่งกิจกรรมที่เรียกได้ว่าเป็นสีสัน และเรียกเสียงหัวเราะจากน้อง ๆ นั่นก็คือ กิจกรรมร่วมสนุกตอบคำถามกับ “พี่พร้อม” ที่มีน้อง ๆ แวะเวียนมาร่วมสนุกและให้ความสนใจตลอดทั้ง 3 วันที่จัดกิจกรรม
ให้ภาพบอกความรู้สึกกันนะคะว่าเป็นอย่างไร และสนุกสนานแค่ไหน 🤭 
สามารถติดตามกิจกรรมอื่น ๆ ของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์เพิ่มเติมได้ที่ #Hashtag ด้านล่างได้เลยค่า
Read More

Library@place

เนื่องจากสถานการโควิด 19 เมื่อ 2-3 ปีที่ผ่านมา ทำให้หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ขยายกำหนดส่งหนังสือที่ยืมประกอบการสอนมาโดยตลอด ในปีนี้สถานการณ์กลับมาเป็นปกติหอสมุดฯ จึงใช้โอกาสนี้อำนวยความสะดวกให้กับอาจารย์ทุกท่านที่ยืมหนังสือประกอบการสอน โดยการออกให้บริที่คณะวิชาต่าง ๆ โดยที่อาจารย์ไม่ต้องนำตัวเล่มมาส่งคืนเองที่หอสมุดฯ

วันนี้จึงนำภาพบรรยากาศบริการรับคืน และยืมต่อหนังสือประกอบการสอน (ตลอดเทอม) ที่ออกให้บริการที่คณะวิชาต่าง ๆ มาฝากค่ะ โดยกิจกรรม Library@Place (บริการยืม-คืน หนังสือประกอบการสอน ณ คณะวิชา) เราออกให้บริการต่างวัน และเวลา ดังนี้

Read More