Category: การบริการ

แนะนำ นิตยสาร Logistics Thailand

Logistics Thailand เป็นนิตยสารด้านการให้บริการโลจิสติกส์ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำและรูปแบบการให้บริการที่หลากหลาย ครอบคลุมทั้งบริการคลังสินค้า ซัพพลายเชน การขนส่งสินค้าแบบต่อเนื่องหลายรูปแบบ

 หอสมุดฯ มีให้บริการ ฉบับแรกปีที่ 21  ฉบับที่ 242 เดือนตุลาคม 2565

รหัสวารสาร: ล924

กำหนดออก: รายเดือน

ISSN: 1685-5175

Read More

Midnight Library


Midnight Library
ช่วงเวลาพิเศษที่พี่พร้อมหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์
จัดบริการ ให้น้อง ๆ และชาวศิลปากรได้มาอ่านกันยาวๆ จนเที่ยงคืน
สำหรับเทอมนี้ก็จบลงแล้วนะคะ
นำภาพบรรยากาศน่ารัก ประทับใจ ของน้อง ๆ ที่ต่างตั้งอกตั้งใจ
มา…อ่านเดี่ยว อ่านเป็นหมู่คณะ
กระทั่งตั้งตนเป็นติวเตอร์แบ่งปันความรู้
ช่วยเหลือเพื่อนๆ ให้ก้าวเดินไปพร้อมๆ กัน มาฝากชาวทับแก้ว

Read More

การเตรียมความพร้อมห้องฉายวีดิทัศน์

     การเตรียมความพร้อมห้องฉายวีดิทัศน์ก่อนเปิดให้บริการ

     ที่ศูนย์การเรียนรู้จะมีห้องฉายวีดิทัศน์อยู่ด้วยกัน 2 ห้อง ภายในห้องประกอบด้วยอุปกรณ์หลัก ได้แก่ เครื่องรับโทรทัศน์จอภาพขนาด 49 นิ้ว 1 เครื่อง เครื่องเล่นดีวีดี 1 เครื่อง สำหรับให้บริการแก่นักศึกษาที่ต้องการใช้บริการ เวลาที่เปิดให้บริการเริ่มตั้งแต่ 8.30น.-16.00น. ในวันธรรมดา

Read More

Rally ลอง เล่น แลก เลข ลับ

“วันเปิดเทอมนี้เราจะทำอะไรกันดี”

เป็นคำถามจากหัวหน้าหอสมุดฯ ของเรา เพราะว่าในวันเปิดเทอมวันแรก หอสมุดฯ จะมีการจัดกิจกรรม เปิดบ้าน “พี่พร้อม” by หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาปีที่ 1 รวมถึง ปีที่ 2 และ 3 ด้วย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนออนไซต์ ตั้งแต่ปิดมหาวิทยาลัยให้เรียนออนไลน์ ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งอาจเป็นครั้งแรกของน้อง ๆ หลายคนที่อยู่ปี 2 และ 3 ที่จะได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการหอสมุด ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะให้น้อง ๆ ได้เข้ามาทำความรู้จักทุกซอกทุกมุมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More

ไปทำความรู้จักกัน

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2565 “พี่พร้อม” ได้ออกไปทำความรู้จักกับน้อง ๆ นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น❤️ สนุกสนาน เจือด้วยเสียงหัวเราะ และรอยยิ้ม☺️

นอกจากเป็นการแนะนำตัวและทำความรู้จักกันแล้ว “พี่พร้อม” ยังถือโอกาสนี้แนะนำบริการของหอสมุดฯ และสิทธิประโยชน์มากมายที่น้อง ๆ จะได้รับ ไม่ว่าจะเป็นการแอดไลน์สำนักหอสมุดกลาง ติดตามข่าวสารและกิจกรรมของหอสมุดฯ ผ่านทาง Facebook Fanpage: หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ นอกจากนนี้ยังแนะนำการเข้าถึงฐานข้อมูลต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนอีกด้วย

Read More

เปิดบ้าน “พี่พร้อม” 2565

วันที่ 4-6 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ได้จัดกิจกรรม เปิดบ้าน “พี่พร้อม” หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อเป็นการต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาที่กลับมาเรียน on site ในภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งพวกเราเหล่า “พี่พร้อม” ก็ตั้งอกตั้งใจมาก ๆ กับการเตรียมงานในครั้งนี้ อหากว่าอยากทราบว่าเหล่า “พี่พร้อม” ทำอะไรกันบ้างในวันนั้น สามารถติดตามภาพกิจกรรมได้ที่

เปิดบ้าน “พี่พร้อม” แล้ว “พี่พร้อม” ทำอะไร!!!

Read More

3 คำ กำลังใจจากผู้ใช้บริการถึง “พี่พร้อม”

จากการสำรวจการใช้บริการของฝ่ายหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 ด้วยวิธีการส่งแบบสอบถามออนไลน์ ในระหว่างเดือนพฤศจิกายน 2564 – เดือนเมษายน 2565 พบว่า มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสิ้น 114 ราย ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี รองลงมาคือ นักศึกษาระดับปริญญาโท อาจารย์/บุคลากร และนักศึกษาระดับปริญญาเอกตามลำดับ  ในท้ายแบบสอบถามได้ขอ 3 คำ ถึงพี่พร้อม ได้มาดังนี้

ขอ 3 คำ  ที่ท่านนึกถึง “พี่พร้อม”
Read More

การขอหมายเลข ISBN กรณี e-book

จากการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการสารนิเทศ ภารกิจประสานงานขอหมายเลขประจำหนังสือ ISBN จากหอสมุดแห่งชาติ ให้แก่นักศึกษา คณาจารย์และบุคลากร เมื่อประมาณเดือนพฤษภาคม 2565 ได้รับคำถามจากเจ้าหน้าที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เกี่ยวกับการขอหมายเลข ISBN กรณีเป็น e-book  ต้องทำอย่างไร ซึ่งยอมรับว่าเป็นครั้งแรกของการขอ ISBN ของ e-book  ดิฉันจึงยังไม่สามารถให้คำแนะนำแก่คณะวิชาได้ หลังจากได้รับคำถาม ดิฉันจึงได้ดำเนินการสอบถามข้อมูลจากงานจดแจ้งการพิมพ์ หอสมุดแห่งชาติ  ถึงวิธีการดำเนินการกรณี e-book ดังกล่าว ซึ่งได้รับข้อมูลดังนี้

Read More

อุปสรรคจากการเรียน/การสอน (ออนไลน์)

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า หรือ โควิด-19 ในปัจจุบัน ทำให้ผู้คนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม  งดการรวมตัว การรวมกลุ่ม การเข้าสังคม เป็นต้น ส่งผลให้วิถีในการดำเนินชีวิตในหลาย ๆ ด้านของผู้คนทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไป เช่น ก่อเกิดการเรียนการสอน การอบรม การประชุม การสัมมนา แบบออนไลน์  การประชุม/อบรม/สัมมนาแบบออนไลน์เหล่านี้  มีแอปพลิเคชันมารองรับมากมาย เช่น Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet เป็นต้น  ในช่วงแรก ๆ ของการใช้วิธีสื่อสารออนไลน์เราก็รู้สึกว่าสะดวกสบาย ไม่ต้องเดินทาง ประหยัดค่าใช้จ่ายมากมาย เช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่ารับรอง เป็นต้น แต่เมื่อจำเป็นต้องสื่อสารออนไลน์เป็นระยะเวลานาน ๆ ก็เริ่มเกิดความเบื่อหน่าย

Read More

บริการยืมระหว่างห้องสมุด

เป็นบริการที่ห้องสมุดฯแห่งหนึ่ง ต้องการขอยืมต้นฉบับจริงหรือขอถ่ายสำเนาเอกสารวัสดุสารสนเทศ เพื่อการศึกษา ที่ไม่มีในห้องสมุดฯของตน มาให้บริการตามความต้องการของผู้ใช้บริการ โดยปฏิบัติตามระเบียบการยืม ซึ่งเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างห้องสมุดผู้ให้ยืม และห้องสมุดผู้ขอยืม

ในหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์  มีให้บริการ ดังนี้

1.บริการยืม-คืนระหว่างห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา  เป็นบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศอื่นๆที่ไม่มีในหอสมุดของตนเอง ผู้ใช้บริการสามารถไปยืมด้วยตนเองหรือให้หอสมุดดำเนินการยืม-คืน แทนให้ได้

2.บริการยืมคืนระหว่างห้องสมุดร่วมกัน(PULINET) เป็นบริการยืมหนังสือหรือทรัพยากรสารสนเทศด้วยตนเองจากห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษาในข่ายงานห้องสมุดมหาวิทยาลัยส่วนภูมิภาคฯ จำนวน 20 สถาบัน โดยผู้ใช้บริการจะต้องสมัครขอทำบัตรสมาชิก(PULINET) และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับหรือประกาศของข่ายงานห้องสมุดสมาชิกแต่ละแห่งอย่างเคร่งครัด

Read More