Category: วันและวันสำคัญ

ทำบุญ “วันเข้าพรรษา”

วันนี้เป็นอีกหนึ่งวันหยุดที่ตื่นเช้าตรู่ เพื่อไปทำบุญเนื่องในวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันพฤสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 วันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 ถือเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ดิฉันได้เตรียมอาหารคาว หวานไปทำบุญตักบาตร ณ วัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ตั้งอยู่หมู่ที่ 3 บ้านหนองน้ำขาว ตำบลดอนกระเบื้อง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี  ซึ่งเป็นวัดใกล้ ๆ บ้าน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5 นาที เมื่อไปถึงนำอาหารเตรียมถวายพระ พร้อมตักบาตรถวายข้าวพระพุทธ นำดอกไม้ธูปเทียนกราบไหว้สักการะบูชาพระพุทธรูปซึ่งเป็นพระประธาน และหลวงพ่อมหาปิ่น ชลิโต พระเกจิชื่อดังแห่งวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) ท่านเป็นผู้ก่อตั้งวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) และอดีตเจ้าอาวาสในศาลาการเปรียญ จากนั้นทำบุญติดพุ่มผ้าป่า พร้อมทำบุญถวายผ้าอาบน้ำฝน เมื่อได้เวลาประมาณ 7.30 น. เตรียมตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 17 รูป เมื่อเสร็จเรียบร้อยกลับเข้ามานั่งในศาลาการเปรียญเพื่อรับฟังพระธรรมเทศนาจากพระอุดมคัมภีรญาณ (มานพ จาครโต ป.ธ.๗) ซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดอริยวงศาราม (หนองน้ำขาว) องค์ปัจจุบัน

Read More

ไหว้บ๊ะจ่าง…เทศกาลไหว้ครั้งที่ 4 ของปี

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ ไหว้ขนมจ้างนั้น
เดิมทีเกิดจากการบูชาเทพเจ้ามังกร ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์
ที่เคารพบูชาของชาวไป่เยว่มาตั้งแต่สมัยอดีต
การสักตัวด้วยรูปมังกรของพวกเขา
จึงเป็นสัญลักษณ์บ่งว่าตนคือลูกหลานมังกร

ชาวไป่เยว่นั้นเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งแต่ช่วงกลางลงไปยังตอนใต้
พวกเขาใช้พาหนะเดินทางคือเรือที่ทำจากไม้ท่อนเดียว
ในอดีตจึงมีการจัดแข่งพายเรือมังกร
เพื่อเป็นการเคารพบูชาเทพเจ้ามังกร
ในการแข่งเรือพายนั้นจะมีการนำอาหาร
ใส่ลงกระบอกไม้ไผ่ หรือห่อด้วยใบไม้แล้วโยนลงน้ำ
เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้ามังกร
ให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลาน

Read More

วันวิสาขบูชาโลก

วันวิสาขบูชาโลก เป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา ของพระพุทธศาสนิกชนทั่วโลก

คำว่า “วิสาขบูชา”  ย่อมาจาก “วิสาขปุรณมีบูชา” หมายความว่า  ” การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ  หรือการบูชาในวันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน  6  ตามปฏิทินจันทรคติของไทย ซึ่งถ้าปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน แปด สองหน ก็จะเลื่อนไปเป็น  วันขึ้น 15 ค่ำ   เดือน  7

Read More

ธรรมเนียมก่อนตรุษจีน

 

ตรุษจีน เป็นประเพณีสำคัญของลูกหลานชาวจีน ที่มักคุ้นกันดีว่ามีวันสำคัญที่ต้องเตรียมดำเนินการ อาทิ วันส่งเจ้าขึ้นสวรรค์ วันจ่าย ซึ่งเป็นวันก่อนวันไหว้ 1 วัน วันนี้พี่น้องชาวจีนจะไปจับจ่าย ซื้อหาข้าวของเพื่อมาเตรียมสำหรับจัดไหว้ในวันรุ่งขึ้น และวันรุ่งขึ้นหลังจากวันไหว้ ก็จะเป็นวันที่ 1 ตามปฏิทินจันทรคติแบบจีน ซึ่งพี่น้องจีนก็จะนับวันนี้เป็นวันถือ ที่จะพูด ทำ แต่ในสิ่งดีๆ อันเป็นมงคล พร้อมทั้งพากันไปไหว้เจ้าขอพร รวมทั้งไปอวยพรแก่ญาติสนิทมิตรสหายและท่องเที่ยว แต่ท่านทราบหรือไม่ว่า ธรรมเนียมก่อนตรุษจีนนั้น มีมากกว่า การส่งเจ้า การจับจ่ายข้าวของเตรียมไหว้ตรุษจีน

Read More

23 ตุลาคม รำลึกถึงพระปิยมหาราช

พระบาทสมเด็จพระมหาปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระบรมราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จเทพศิรินทราบรมราชินี ทรงพระราชสมภพเมื่อ วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 พระองค์เสด็จขึ้นเถลิงวัลย์ราชสมบัติราชาภิเษกสืบสันติวงศ์ เมื่อ พ.ศ. 2411 (ชาลี เอี่ยมกระสินธุ์, 2527, น. 21)

พี่พร้อมได้รวบรวมพระราชกรณียกิจจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ สรุปได้ 13 ด้าน ดังนี้

 

1. พระราชกรณียกิจด้านการปกครอง และการบริหารราชการแผ่นดิน

Read More

ความทรงจำศิษย์ทับแก้วกับหม่อมหลวงปิ่นฯ

วันสำคัญของมหาวิทยาลัยศิลปากร นอกจากวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 ตุลาคม ซึ่งในพุทธศักราช 2486 เป็นวันที่โรงเรียนประณีตศิลปกรรม สังกัดกรมศิลปากร ได้รับการยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยศิลปากร” แล้ว วันที่ 15 กันยายนของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้าย  วันเกิดของศาสตราจารย์ ศิลป์ พีระศรี (Silpa Bhirasri)

ผู้ซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็น”บิดาแห่งศิลปะร่วมสมัยของไทย” เป็นอีกหนึ่งวันที่บรรดาศิลป์ศิษย์ต่างตั้งตารอการกลับมาเยือนถิ่นศึกษาหน้าพระลานที่ที่อาจารย์ฝรั่งปลูกหน่องามไว้บนแผ่นดินสยาม อันเป็นแผ่นดินที่ท่านรักดุจดังบ้านเกิดเมืองนอนของท่านเอง

Read More