ไหว้บ๊ะจ่าง…เทศกาลไหว้ครั้งที่ 4 ของปี

เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง หรือ ไหว้ขนมจ้างนั้น
เดิมทีเกิดจากการบูชาเทพเจ้ามังกร ซึ่งเป็นสัตว์ศักดิ์สิทธิ์
ที่เคารพบูชาของชาวไป่เยว่มาตั้งแต่สมัยอดีต
การสักตัวด้วยรูปมังกรของพวกเขา
จึงเป็นสัญลักษณ์บ่งว่าตนคือลูกหลานมังกร

ชาวไป่เยว่นั้นเป็นกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่
ลุ่มแม่น้ำแยงซีเกียงตั้งแต่ช่วงกลางลงไปยังตอนใต้
พวกเขาใช้พาหนะเดินทางคือเรือที่ทำจากไม้ท่อนเดียว
ในอดีตจึงมีการจัดแข่งพายเรือมังกร
เพื่อเป็นการเคารพบูชาเทพเจ้ามังกร
ในการแข่งเรือพายนั้นจะมีการนำอาหาร
ใส่ลงกระบอกไม้ไผ่ หรือห่อด้วยใบไม้แล้วโยนลงน้ำ
เพื่อแสดงความเคารพต่อเทพเจ้ามังกร
ให้ปกป้องคุ้มครองลูกหลาน

ตำนานเทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง ในวันที่ 5 เดือน 5
จากการบูชาเทพเจ้ามังกร
มีการเคลื่อนเข้าสู่เรื่องราวการรำลึกถึง
ชฺวี เหวียน ขุนนางตงฉินผู้เป็นกวีเรืองนาม
กระทั่งถูกบอกเล่าสืบกันมาจนกลายเป็นตำนานเอกของเทศกาล
แทนที่ตำนานแรกเริ่มจากประเพณีแข่งเรือมังกร
กระทั่งมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบเป็นเทศกาลรื่นเริงดังปัจจุบัน

อีกทั้งเทศกาลนี้ยังเป็นประเพณีแรกของจีน ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน
เป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโก สหประชาชาติ เมื่อปี 2009
ด้านมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ (Intangible Cultural Heritage) อีกด้วย
รับฟังรายละเอียดเพิ่มเติม

ขอบคุณภาพประกอบจาก
บทความเรื่อง เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง เทศกาลสืบทอดภูมิปัญญาจีนจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบัน
โดย 走遍江湖 ผู้ท่องไปในยุทธภพ
ขอบคุณข้อมูลจาก
https://www.blockdit.com/posts/5ef41eda6c5fe80cc4f568ae
https://thaiphdinchina.wordpress.com/2016/06/09/เทศกาลไหว้บ๊ะจ่าง-เทศกา/
http://www.chinatalks.co/ภูมิปัญญาจีน/chinesefestival/dongzhi/
http://www.futurec-cn.com/端午节-วันบ๊ะจ่าง-วันตวนหวู/