Category: ภูมิปัญญา/วัฒนธรรมท้องถิ่น

ผ้าขาวม้า…มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ

ครม. มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2566 ให้เสนอผ้าขาวม้าขึ้นทะเบียนต่อ UNESCO เป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ โดยจะนำเสนอยังยูเนสโกภายในเดือนมีนาคม 2566

ผ้าขาวม้า เป็นผ้าที่ชาวไทยต่างรู้จักมักคุ้นเป็นอย่างดี ด้วยเป็นผ้าเอนกประสงค์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจกล่าวอย่างสากลได้ว่า ผ้าขาวม้าเป็น Multifunctional cloths in Thai life คำว่า ผ้าขาวม้า นี้ไม่ใช่ภาษาไทย บ้างว่ามาจากภาษาเปอร์เซีย คือ กามาร์บันด์ (Kamar Band) ซึ่งหมายถึง เอว หรือ ท่อนล่างของร่างกาย “บันด์” หมายถึง การพัน รัด หรือ คาด

Read More

เฉลวความลับของหมอยาไทย

เฉลว ออกเสียงว่า ฉะ-เหลว พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  หน้า ๓๓๙ อธิบายว่าเป็นคำนาม หมายถึง “เครื่องจักสานชนิดหนึ่ง ทําด้วยตอกหักขัดกันเป็นมุม ๆ ตั้งแต่ ๕ มุมขึ้นไป สําหรับปักหม้อยา ปักเป็นเครื่องหมายที่สิ่งของซึ่งจะขาย ปักบอกเขต หรือปักบอกเขตด่านเสียค่าขนอน, ฉลิว หรือ ตาเหลว ก็ว่า”

Read More

กวนข้าวตอก….สารทลาว

ประเพณีบุญเดือนสิบ หรือ สารทลาว เรียกอีกชื่อว่า ประเพณีแก้ห่อข้าว เป็นประเพณีที่สำคัญของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวเวียง หมู่ 2 ตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม มีการจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ช่วงแรม 15 ค่ำ เดือน 10 ชาวลาวเวียงจะเตรียมอาหารคาวหวาน 2 ชุด ชุดแรกนำไปถวายพระที่วัด เมื่อถวายพระแล้วชุดที่สองจะนำไปไหว้บรรพบุรุษที่ล่วงลับไปแล้วซึ่งชาวบ้านมักเรียกว่า เลี้ยงผี แต่ชาวลาวเวียงเรียกว่า ไปแก้ห่อข้าว หมายถึงการแกะห่อข้าวให้บรรพบุรุษกิน โดยนำอาหารคาวหวาน ผลไม้ ใส่ใบตอง หมากพลู 1 ชุด  จุดธูปหนึ่งดอกบอกกล่าวบรรพบุรุษ อาหารที่นำมาไหว้ขึ้นอยู่กับกำลังทรัพย์ของแต่ละครอบครัว มิได้ระบุเฉพาะเจาะจงว่าเป็นสิ่งใด ของหวานที่นิยมนำมาทำบุญถวายพระและไหว้บรรพบุรุษ คือ “ข้าวตอก” หรือที่ชาวไทยเรียกว่า “กระยาสารท”

Read More

ภาพจิตรกรรมฝาผนัง@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

จากการเดินทางไปท่องเที่ยว ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เมื่อประมาณเดือนกรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา ดิฉันได้มีโอกาสฟังบรรยายจากคุณวิมล สุขแดง  ซึ่งเป็นประธานกลุ่มท่องเที่ยวชุมชนพระบาทด้วยต้ม ได้รับทราบข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังในโบสถ์ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ว่า  เป็นผลงานสร้างสรรค์ที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือนอีกเช่นเคย คือ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังของโบสถ์วัดทั่ว ๆ จะเป็นภาพเกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระพุทธศาสนา การประสูติ ตรัสรู้และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ภาพวาดนางฟ้า เทวดา ความดี ความชั่ว นรก สวรรค์ เป็นต้น  แต่สำหรับวัดแห่งนี้ ภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังทั้งหมดจะเกี่ยวเนื่องกับหลวงปู่ครูบาชัยยะวงศาพัฒนา ตั้งแต่เยาว์วัยจนกระทั่งท่านมรณภาพ

Read More

สังฆทาน “ผัก” ที่ชุมชนวัดพระบาทห้วยต้ม

วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม เป็นวัดที่มีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก พระภิกษุและสามเณรแห่งนี้ นอกจากการศึกษาทางธรรมแล้ว จะมีกิจกรรมต่าง ๆ เหมือนกับฆราวาสซึ่งต้องใช้กำลังแรงกายเป็นอย่างมาก เช่น การทำวัตร การกวาดลานวัด การซ่อมแซมวัด การทำนา การเลี้ยงและให้อาหารวัว/ควาย ที่รับจากโครงการไถ่ชีวิตโคกระบือ เป็นต้น เนื่องจากวัดมีพระภิกษุและสามเณรจำนวนมาก แต่ด้วยวัดแห่งนี้ พระภิกษุสามเณรฉันอาหารมังสวิรัติ ด้วยข้อจำกัดของอาหารมังสวิรัติ ปริมาณอาหารจึงมีความสำคัญเป็นอย่างมาก ประเพณีการบิณฑบาตรของวัดแห่งนี้ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน โดยจะมีการแบ่งพระภิกษุ/สามเณรออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนหนึ่งจะมีการออกบิณฑบาตข้างนอกวัด อีกส่วนหนึ่งจะเป็นการรับบาตร ณ ศาลาวัดพระพุทธบาทห้วยต้มแห่งนี้ นอกจากนี้ ยังมีการใส่บาตรผัก/ผลไม้ เพื่อนำเก็บไว้ให้แม่ครัวของวัดฯ ปรุงอาหารถวายพระภิกษุและสามเณรในวัดต่อไป

Read More

วิถีพุทธในหมู่บ้านห้วยต้ม@วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

ดิฉันได้มีโอกาสรู้จัก “วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม” จากกลุ่มกัลยาณมิตรบนภูกระดึงโดยบังเอิญ ในระหว่างทางเดินขึ้นภูกระดึง เพื่อน ๆ กลุ่มนี้ กำลังทำงานเกี่ยวกับการถ่ายทำสารคดี ซึ่งในวันนั้นพวกเขาได้มาถ่ายทำเรื่องราวเกี่ยวกับวิถีชีวิตลูกหาบ@ภูกระดึง ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเดินทางกัน  โดยเพื่อนในกลุ่มดังกล่าวได้แนะนำว่า ชอบท่องเที่ยวสไตล์นี้ต้องไม่พลาด หมู่บ้านแห่งหนึ่งที่จังหวัดลำพูน คือ บ้านห้วยต้ม อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็นชุมชนชาวปกาเกอะญอ ทุกคนในชุมชนมีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก รับประทานมังสวิรัติ สามารถพักอาศัยกับชาวบ้านที่เปิดเป็นโฮมสเตย์ได้

Read More

กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี ครั้งที่ 6

ดิฉันมีโอกาสได้ไปร่วมงาน  เจี๊ยะ โม่ง โร่ง โม่น เดิงราชบุรี หรือ “กินอยู่ดูมอญ เมืองราชบุรี” ครั้งที่ 6 จัดขึ้น ณ ลานวิหารปากี วัดใหญ่นครชุมน์ ตำบลนครชุมน์ อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เมื่อวันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของกลุ่มอนุรักษ์วัฒนธรรมมอญลุ่มน้ำแม่กลอง ของชาวมอญ 3 ตำบล ประกอบด้วย ตำบลนครชุมน์ ตำบลบ้านม่วง และตำบลคุ้งพยอม โดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐและเอกชน และเป็นประเพณีประจำท้องถิ่นของจังหวัดราชบุรี

Read More

วิถีมอญนครชุมน์

เมื่อปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีโอกาสได้ไปร่วมงาน “เสวนาสืบค้นภูมิปัญญา และฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อนำมาต่อยอดสู่การเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชน” ณ วัดใหญ่นครชุมน์ อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี เป็นโครงการที่ส่งเสริมและยกระดับทางเศรษฐกิจของชุมชน ซึ่งชุมชนนครชุมน์นั้น มีต้นทุนและมีความเข้มแข็งทางวัฒนธรรม ปกติจะจัดช่วงสงกรานต์ แต่เนื่องจากมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จึงมีการเลื่อนมาเรื่อย ๆ

เรามาเรียนรู้ว่าวิถีมอญนครชุมน์นั้น ในเรื่องของการกินว่าเป็นอย่างไรกันบ้าง ซึ่งภายในงานมีการทำอาหารมอญหลายอย่าง เช่น แกงส้มผักพื้นบ้านตามฤดูกาล มีแกงบอน แกงไก่กับกล้วยดิบ (ปกติต้องมีแกงมะตาดด้วย แต่ช่วงนี้ไม่มีผลอ่อนมะตาด) และยังมีลูกขนุนอ่อนต้ม กินกับน้ำพริก มีทอดหัวปลี เป็นต้น

Read More