Author: Patcharee Wechagarn

การใส่เลขหน้าในการอ้างอิงนามปี

วันหนึ่ง…ได้รับคำถามส่งต่อจากน้องแอน ให้ตอบข้อสงสัยของผู้ใช้บริการให้ที ข้อความว่า

สวัสดีค่ะ ขอสอบถามเกี่ยวกับการอ้างอิงแทรกในเนื้อหาวิทยานิพนธ์ค่ะ ปัจจุบัน การอ้างอิง apa 7 ไม่ต้องใส่เลขหน้าแล้วใช่มั้ยคะ เช่น เมื่อก่อน apa 6 ใช้ (พรชัย เตชะ, 2564, น. 15-20) พอเป็น apa 7 ก็เหลือแค่ (พรชัย เตชะ, 2564)

Read More

วนอุทยานเขากระโดง

เมื่อลูกชายพาไปดูการแข่งรถที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนล เซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งใจว่าจะอยู่ในสนามกับลูกวันเดียว นอกนั้นจะหาที่เที่ยวใกล้ ๆ สนาม ซึ่งก่อนไปก็วางแผนว่าจะไป วนอุทยานเขากระโดง ทีมีวัดและโบราณสถาน ขับรถกันไปเกือบ  6  ชั่วโมง ก่อนเข้าที่พัก ลูกก็พาขับรถไปดูสนามก่อน เห็นป้ายรายทางบอกมีอีกหลายที่เราคิดว่าจะไปเที่ยวได้ แต่ลูกบอกว่า ยังอีกไกลนะแม่ (เลยเก็บไว้คิดดูก่อน เพราะไม่กล้าขับรถไปคนเดียว ด้วยไม่ชินทางและไม่มีทักษะในการใช้ Google map แต่มีภาวะในการหลงทิศทางอยู่เสมอ) เมื่อผ่านวนอุทยานเขากระโดง เล็งจากถนนเห็นมีพระพุทธรูปใหญ่ บนภูเขา ซุ้มทางเข้ามีลักษณะที่เป็นปราสาทหิน ทำให้คิดว่า นี่แหละที่จะมาเที่ยว ลูกขับรถผ่านสนามแข่ง ชี้ชวนให้ดูสิ่งที่ตัวเองชอบ เราก็เออออไป แล้วเลยไปที่พักที่จองไว้

Read More

การเขียนบรรณานุกรมง่าย ๆ จากฐานข้อมูลออนไลน์

รูปแบบในการเขียนบรรณานุกรม เป็นปัญหาต้น ๆ ของการทำรายงาน งานวิจัย ไม่ว่าระดับปริญญาตรี หรือบัณฑิตศึกษา และแม้ว่าในระดับบัณฑิตศึกษามีข้อกำหนดให้ใช้ระบบ iThesis และโปรแกรม EndNote ในการสร้างรายการบรรณานุกรม แต่บางครั้ง เมื่อนักศึกษาทำรายงานย่อย ๆ ที่ไม่ได้ต้องการสร้าง library ไว้ และมีการสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ ก็สามารถเขียนบรรณานุกรมได้ง่าย ๆ โดยใช้เครื่องของแต่ละฐานข้อมูล เช่น ฐานข้อมูลของ EBSCO Host เมื่อสืบค้นเรื่องที่ต้องการแล้ว คลิกเรื่องที่ต้องการ จะปรากฏหน้า Detailed Record ที่มี tools bar อยู่ทางด้านขวาของภาพ

Read More

คอนเทนต์ APA7th

แม้ว่าในการทำงานวิจัยของนักศึกษาปริญญาโทและเอกของมหาวิทยาลัยในปัจจุบัน ต้องใช้โปรแกรม EndNote ในการทำบรรณานุกรม ซึ่งอาจมีข้อแม้สำหรับรายการอ้างอิงที่เป็นภาษาไทยอยู่บ้าง ดังนั้นเมื่อมีนักศึกษาที่ทำวิจัยหรือเขียนรายงานและต้องการเขียนบรรณานุกรมเอง  และไม่ทราบวิธีการเขียนบรรณานุกรมตามรูปแบบที่อาจารย์ที่ปรึกษาต้องการ นอกจากนั้นรูปแบบการเขียนบรรณานุกรมรูปแบบ APA ซึ่งใช้กันเป็นส่วนใหญ่ ยังปรับจาก APA6th เป็น APA7th ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหลายประการ หอสมุดฯ โดย ‘พี่พร้อม’ จึงเปิด content เรื่อง APA 7th ขึ้น เพื่อให้เป็นแนวทางในการเขียนบรรณานุกรม  และสรุปวิธีการเขียนบรรณานุกรมของแหล่งสารสนเทศประเภทต่าง ๆ ตามแบบของ  American Psychological Association ประชาสัมพันธ์ผ่านแฟนเพจหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ทุกสัปดาห์

Read More

ลูกพาเที่ยว : วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ จ.สระบุรี

ในฐานที่เป็นนักศึกษาเอกประวัติศาสตร์ศิลปะ ลูกชายมีโอกาสได้ไปเรียนรู้แหล่งโบราณคดีที่สำคัญเสมอ ๆ แหล่งข้อมูลแบบนี้ ถือได้ว่าเป็น primary sources เลยทีเดียว แต่ส่วนใหญ่ก็จะได้รับการอธิบายถึงรูปแบบและใจความสำคัญในเชิงประวัติศาสตร์ศิลปะโดยอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิทางโบราณคดี อันจะเป็นข้อมูลที่อธิบายให้เข้าใจในเรื่องของบริบท รูปแบบของศิลปะในยุคต่าง ๆ รวมถึงการสื่อสารความคิดและทัศนคติของผู้คนในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี  ลูกได้เรียนรู้รูปแบบลักษณะของเจดีย์ ความแตกต่างของพระพุทธรูปในยุคต่าง ๆ  ภาพเขียนโบราณบนผนังถ้ำ ศิลปะโบราณเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อศิลปะของไทย สถานที่ที่ไปมีทั้งวัด วัดร้าง โบราณสถาน หรือกระทั่งเป็นถ้ำ โดยแยกเป็น ศิลปะเขมร ศิลปะลาว ศิลปะทวารวดี เป็นต้น  เมื่อกลับมาแต่ละครั้งก็จะเล่าให้ฟังมากมายจนจำไม่ไหว ล่าสุดไปทางจังหวัดสุรินทร์ ศรีสะเกษ กลับมาแวะสระบุรี กลับมาก็เล่า ๆ ตามเคย และเมื่อมีงานจะต้องไปสระบุรีอีก ลูกชายจึงให้แวะไปที่วัดถ้ำพระโพธิสัตว์ อยู่อำเภอแก่งคอย ไม่ไกลจากวัดที่ต้องไปทำธุระมากนัก เพื่อไปดูภาพแกะสลักผนังถ้ำยุคทวารวดี เมื่อไปถึงวัดซึ่งเงียบสงบมาก จอดรถลงเดิน ได้อ่านข้อมูลเบื้องต้นว่า สันนิษฐานว่าถ้ำนี้น่าจะเป็นที่

Read More

การตรวจสอบลิขสิทธิ์ของภาพจากอินเตอร์เน็ต

ก่อนที่จะใช้รูปภาพที่ค้นได้จากอินเตอร์เน็ต ผู้ใช้จะต้องระลึกไว้ก่อนเลยว่า ทุกภาพที่ค้นได้นั้นมีลิขสิทธิ์ ไม่ว่าจะสังเกตเห็นว่ามีการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งของผู้สร้างสรรค์เพื่อประกาศความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่ก็ตาม เช่น การลงลายน้ำ, การใช้สัญญาอนุญาต Creative Commons เป็นต้น แม้กระทั่ง การค้นด้วย Google Images ก็ต้องใช้ tools ในการคัดเลือกภาพให้ (ปัจจุบัน Google Images มีการกำหนด Usage Right แยกเป็น การกำหนดลิขสิทธิ์แบบ Creative Commons ที่ส่วนใหญ่จะให้ใช้ได้ฟรี แต่มีข้อจำกัด หรือข้อตกลงในการใช้สิทธิบางประการ และสิทธิแบบเชิงพาณิชย์ (Commercial & other licenses) เมื่อค้นหารูปภาพด้วย Google Images ด้วยสิทธิแบบ Creative Commons เราสามารถตรวจสอบสิทธิ์ในการใช้งานของแต่ละภาพได้โดยคลิกดูที่ Licensable ของแต่ละภาพ

Read More

London Bridge is falling down

เมื่อตอนช่วงลูกเรียนมัธยม ดิฉันมีวิธีฝึกภาษาอังกฤษของลูกอีกแบบหนึ่ง คือการให้ฟังเพลงภาษาอังกฤษ แล้วเขียนเนื้อเพลงออกมาให้ได้ โดยหักคะแนนออกตามจุดที่ผิด เป็นการฝึกการฟัง ฝึกคำศัพท์ และการสร้างประโยค เพื่อใช้ในการพูดและเขียน เพลงที่ดิฉันให้ลูกฝึกฟัง เช่น 500 Miles away from home, Sunshine on my shoulders, Time in a bottle, Imagine เป็นต้น ถ้าคำใด หรือประโยคใดที่เขียนไม่ได้ หรือผิด ก็จะให้เปิด YouTube ดู Lyric ของเพลงนั้น ฟังใหม่จะได้จับสำเนียงหรือ pronunciation ได้

Read More

คนสำคัญวันละคน

ใน 1 ปีจะมีจำนวนวัน 365 หรือ 366 วัน เราเคยพบข้อมูล หรือหนังสือเกี่ยวกับวันนี้ในอดีต ที่เป็นการบันทึกประวัติศาสตร์ว่า ในแต่ละวันในอดีตมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง  แต่เราไม่ค่อยจะได้นับหรอกว่า วันที่ที่เรากำลังอยู่นี้ เป็นวันลำดับที่เท่าไหร่ของปี ดิฉันเคยซื้อหนังสือเรื่อง คนสำคัญวันละคนให้ลูก และได้บันทึกไว้ที่หน้าปกว่า ซื้อเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2557 ดิฉันเคยหยิบมาอ่าน แต่เป็นการเจาะอ่านเฉพาะบุคคลที่อยากรู้ ไม่ได้อ่านทีละวัน พอดูเข้าจริง ๆ แล้ว เป็นการรวบรวมที่น่าทึ่งมาก เพราะสรรหาบุคคลในประวัติศาสตร์โลกทั่วโลกมาได้ถึง 365 คน และเพราะเป็นหนังสือรวมชีวประวัติของผู้คนที่มีลักษณะที่แตกต่างกัน แบ่งออกเป็น กลุ่มผู้นำ ปรัชญาเมธี ผู้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ วายร้าย นักประพันธ์และศิลปิน กบฏและนักปฏิรูป และศาสดาของศาสนาต่าง ๆ  ทำให้อ่านไปได้แบบไม่ราบเรียบ ขอยกตัวอย่างบุคคลสำคัญสัก 3 คน คือ

Read More