ตำบลพระปฐม ยกฐานะขึ้นเป็นเมืองนครปฐม เมื่อ ๒ กรกฎาคม ๒๔๕๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖ ทรงโปรดเกล้าฯ

Read More