บทความนี้เป็นข้อมูลจากการสัมภาษณ์ คุณตาสงวน กิตติภูริวงศ์ และบุตรชายคือคุณวชิรวิทช์ กิตติภูริวงศ์ (ปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นรองนายกองค์การบริหารหารส่วนตำบลวัดแค) ซึ่งผู้เขียนได้ไปเก็บข้อมูล ณ บ้านเลขที่  46/1

Read More