นครปฐม เป็นดินแดนทวารวดี ซึ่งมีการพบวัตถุโบราณ อันเกี่ยวข้องมากมาย ซึ่งนอกจากจะพบได้ทั่วไปในบริเวณ เมืองโบราณแล้ว ยังพบในเส้นทางคมนาคมหลักสมัยโบราณ คือทางน้ำ ดังที่พบในแหล่งเรือจมบริเวณริมถนนบึงกุ่ม บ้านสระอ้อ

Read More