Tag: เปิดบ้านพี่พร้อม

Rally ลอง เล่น แลก เลข ลับ

“วันเปิดเทอมนี้เราจะทำอะไรกันดี”

เป็นคำถามจากหัวหน้าหอสมุดฯ ของเรา เพราะว่าในวันเปิดเทอมวันแรก หอสมุดฯ จะมีการจัดกิจกรรม เปิดบ้าน “พี่พร้อม” by หอสมุดพระราชวังสนามจันทร์ เพื่อต้อนรับน้อง ๆ นักศึกษาปีที่ 1 รวมถึง ปีที่ 2 และ 3 ด้วย เนื่องจากเป็นครั้งแรกที่มหาวิทยาลัยจะเปิดให้นักศึกษาเข้ามาเรียนออนไซต์ ตั้งแต่ปิดมหาวิทยาลัยให้เรียนออนไลน์ ตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 มาเป็นเวลาหลายปี ซึ่งอาจเป็นครั้งแรกของน้อง ๆ หลายคนที่อยู่ปี 2 และ 3 ที่จะได้มีโอกาสเข้ามาใช้บริการหอสมุด ดังนั้นกิจกรรมในครั้งนี้จึงมีจุดมุ่งหมายที่จะให้น้อง ๆ ได้เข้ามาทำความรู้จักทุกซอกทุกมุมของหอสมุดพระราชวังสนามจันทร์

Read More