Tag: การลงรายการ

ลงรายการยังไงเมื่อชื่อหนังสือมีอักขระพิเศษ?

หากใครที่ชอบอ่านหนังสือบ่อย ๆ ในปัจจุบันอาจจะเคยเห็นการใช้ชื่อหนังสือแปลก ๆ หรือการใช้อักขระแปลก ๆ เป็นชื่อเรื่อง ทำให้อาจจะไม่คุ้นเคยในการลงรายการสำหรับบรรณารักษ์อย่างเรา ๆ จาก็เป็นหนึ่งคนที่ประสบพบเจอกับเหตุการณ์นี้ด้วยตัวเองค่ะ เนื่องจากจาเป็น Cataloger จึงทำให้ได้เจอรูปแบบการลงรายการที่หลากหลายมาก ๆ แต่วันนี้จาอยากจะมาแบ่งปันความรู้ของ Case study นี้ค่ะ ที่จริงแล้วการลงรายการรูปแบบนี้ใน Tag 245 เป็นรูปแบบที่บรรณารักษ์ทุกคนคงจะคุ้นเคยดีอยู่แล้ว แต่อาจจะคาดไม่ถึงเหมือนจา (หรือเปล่า 555555)

Read More

การลงรายการชื่อผู้แต่งที่ขึ้นต้นด้วย Prefix

Prefix หรือ อุปสรรค คืออะไร

Prefix หรือที่ภาษาไทยเรียกว่า อุปสรรค คือคำที่ใช้เติมเข้าข้างหน้าคำอื่น ตามที่เคยร่ำเรียนไวยากรณ์กันมา

ถ้าจะถามว่าเกี่ยวกับชื่อบุคคลอย่างไร ถ้าในความหมาย ของ Prefix of name หรือ Name Prefix ก็คือคำนำหน้าชื่อ หรือกลุ่มคำของตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าชื่อ เช่น Mr. Mrs. Miss Dr. ในภาษาอังกฤษ นาย นาง นางสาว ในภาษาไทย (แหล่งอ้างอิง : https://dictionary.tn/what-are-name-prefixes-2/)

Read More

การลงรายการหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กรณีศึกษาคู่มือปฏิบัติงานบุคลากรสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี

คู่มือปฏิบัติงานที่บุคลากรจัดทำขึ้นเพื่อขอกำหนดตำแหน่งให้สูงขึ้น ต้องมีการเผยแพร่และจัดเก็บในหอสมุดฯ ซึ่งหน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ ต่างก็จัดส่งคู่มือปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานมายังหอสมุดฯ แต่เมือหลายเดือนก่อนได้รับบันทึกข้อความจากสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี ส่งคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยี มาให้ฝ่ายหอสมุดพระราชวังพระราชวังสนามจันทร์ดำเนินการเผยแพร่จำนวน 4 เล่ม แต่คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรของสำนักดิจิทัลเทคโนโลยีพิเศษกว่าคู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรหน่วยงานอื่นๆ ที่พิเศษกว่าคือ เป็นคู่มือการปฏิบัติงานมาในรูปของ หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่ไม่ได้เป็นรูปเล่มหนังสือแบบฉบับพิมพ์เป็นตัวเล่ม

ดังนั้นการวิเคราะห์หมวดหมู่และทำรายการคู่มือปฏิบัติงานทั้ง 4 เล่มจึงต้องวิเคราะห์หมวดหมู่ในรูปแบบของหนังสืออิเล็ทรอนิกส์ มาดูกันค่ะว่าทำอย่างไร และมีวิธีการหรือการลงรายการที่แตกต่างจากหนังสือทั่วไปอย่างไร

Read More

Tag 856 เขตข้อมูล หรือ Tag สำหรับทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์

หากจะถามว่า เขตข้อมูล หรือ Tag สำหรับแหล่งหรือการเข้าถึงทรัพยากรอิเล็กทรอนิกส์คือเขตข้อมูลใด

คำตอบคือ Tag 856 – Electronic Location and Access (R)

แล้ว Tag 856 คือ อะไร ใช้อย่างไร มาดูกันค่ะ

Read More